Gentianella amarella    Ängsgentiana


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Holmgruvan mot lv (12G 6e , [66844, 15203] ), vägkant med kalkgrus, ca 100 ex , 1989 (BDr, JEd)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 2000 (TLj)
Skommarbo (artp.), (12G 7e , [6685100, 1520700] ), 1992 (Henrik Weibull)
Gruvsjön S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ), grusvägkant med bl a fältgentiana, riklig , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Finnhyttan, 1910-t (En, Lr) * i Kalkgruvehagen (12G 7e , [66892, 15221] ), torräng i kalkbrottbotten, ca 100 ex , 1990 (JEd, A. Lille)
HEDEMORA

1 km Ö om Hälltjärn (12F 4j , [66747, 14992] ), vägkant, 30 ex , 1989 (HPe)
Smörjstensvägen från Nornsbruk ca 1,5 km. Torr vägkant vid gammal veduppläggningsplats. (12F 5j , [66764, 14993] ), grusig vägkant med lite gräs., 1988 (HPe)
500 m NO Finngården (12F 5j , [66770, 14968] ), vägkant, ca 20 ex , 1989 (CGr)
Norn, ca 1910-t (Sam) * 1 resp 1,5 km SO Norns bruk (2237, 1443), (12F 5j , [66772, 14987] ), grusvägkanter, tämligen rikligt , 1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
HUSBY

Spjutbo kalkbrott (12G 9f , [66998, 15275] ), vägkant, 100-tals ex , 1989 (HPe o a)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, spridda ex på en sträcka av flera hundra meter , 2014 (DABS)
Skogsbilvägen till kalkbrottet (artp.), (12G 9f , [6699938, 1527412] ), ca. 15 ex. , 2016 (Maja Wressel)
SÄTER

Norr Sprättbo fäbod (artp.), (12F 6j , [6680855, 1496469] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14936] ), mittsträng i grusväg, rikligt , 1986 (SJa)
Kalkbrottet, 1950-t (Bj) * kalkbrottet V om Kringsjöbäcken och vägen dit (1837-2035), (12F 8i , [66918, 14937] ), kalk-grusplan och grusväg, riklig , 1990 (SJa)
Kalkbrottet Ö om Kringsjöbäcken och vägen dit (1943-2141) (12F 8i , [66919, 14943] ), kalk-grusplan och grusväg, riklik , 1990 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 20-tal ex , 2020 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689640, 1474686] ), vägkant, 150 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, rikligt , 2015 (SNy)
Vändplanen S om Lobergs klack ca 2,5 km SV om Dalkarlsbo (12F 7g , [66899, 14834] ), vägkant, riklig , 1996 (SJa)
Björkbäcken (artp.), (12F 7i , [6687498, 1490214] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Marken vid avfarten mot Risshyttan (12F 8i , [66915, 14901] ), vägslänt med bl a brudsporre, vildlin och hårstarr, t. riklig , 1992 (Börje Nordh)
STORA TUNA

Fäbodsjön avfart Rv 50 (artp.), (12F 7e , [6688299, 1472039] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Bagghyttan. Gruvbacke, väg (artp.), (12F 8c , [6691875, 1463647] ), torr kalkgräsmark vändplan-gammal gruvbacke. öppen av slitage, 1 , 2017 (Anders Janols)
Vägskäl m L. och St. Spånsan (artp.), (12F 8c , [6694928, 1462190] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Tuna-Hästberg vid dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ), på kalkhaltig varp, ca 100 ex , 1988 (AJs & SNy)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), 2015 (Birgitta Rune)
Hönsarvsberget längs slåttrat skidspår nära kalkbrottsområde (13F 2g , [6712, 1481] ), rikllgt , 2004 (SNy)
Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6712318, 1481104] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6712680, 1481080] ), skogsbilvägkant, flera ex , 2014 (IPt & MNo)
Hönsarvsberget i kalkbrottet S Igelsjön (13F 2g , [67129, 14812] ), på kalkgrus i brottet, 25 ex , 1988 (SNy)
ASPEBODA

Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ), vägkant, 2014 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt vid Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), örtrik torräng i beteshage, ca 40 ex , 1988 (TRy, RLu o a)
Arnbo ca 1910 (Aul) - troligen = Boränget, 1950-t (Bj) * Sveden mot NV (13G 7a , [67358, 15035] ), kalkgrusig sandplan vid väg, 100-tals ex , 1988 (JEd)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

NV om f.d. byn Spjutsbo (12F 3j , [6669122, 1495512] ), vändplan vid slutet av skogsväg, den tidiga formen var. lingulata , 2005 (Kurt Svanberg)
NORRBÄRKE

Hagge 500 m SV Narvgården (12F 3e , [66665, 14700] ), kalktorrbacke, ca 20 ex , 1984 (JHn)
Plogsbo, 1940-t (Bj) * kalkbrottet på Limnäsudden (12F 4e , [66717, 14716] ), kalkhäll, 1987 (JHn)
Svartberget, Skisshyttan (12F 5e , [66770, 14710] ), vägkant med bl.a. Fältgentiana & Jungfrulin, enstaka , 2008 (GEn & HEn)
LUDVIKA

Björnberget vid Pullro (12F 2b , [66604, 14577] ), kraftledningsgata/vägkant, enstaka 1989- , 1989 (GEn & HEn)
Björnberget vid Pullro, väg/järnvägsbank vid kraftledningen (artp.), (12F 2b , [6660600, 1457230] ), kraftledningsgata/vägkant., 1989 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674900, 1463500] ), 1988 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen, ca 500 m SSV om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), vid kalkbrottet söder om trollputten., 1982 (Jan-Olof Hermansson)
Norrvik, 1950-t (Nmn) * vid kalkbrottet S om Trollputten (12F 5c , [66782, 14626] ), ca 10 ex 1982 (JHn) * , 1985 (JEd & TLj)
GRANGÄRDE

N om Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14395] ), kalkväg, 1990 (GEn)
Östra Lövtjärnen, vid utloppet av Lövtjärnsbäcken (artp.), (12E 1h , [6657400, 1439500] ), kalkväg, 1995 (Gunnar Eriksson,Janolof Hermansson)
Hörkna kalkbrott (12E 5j , [66757, 14455] ), gräsbevuxen, kalkpåverkad körväg, tämligen riklig på begränsade fläckar , 1990 (GEn)
Burängen (12E 5j , [66758, 14463] ), gammal körväg, t.riklig , 1993 (GEn)
Burängsberget, skogsbilväg O om länsvägen (artp.), (12E 5j , [6675863, 1446354] ), grusväg med kalkgrus, 2005 (Janolof Hermansson,Gunnar Eriksson)
Burängsbergets N-sida på körväg (0913, 0915) (12E 5j , [66759, 14463] ), grusväg, riklig 1987- , 1991 (PHe, GEn)
Långtjärnen, V om vändplan, ca 500 m SSV om tjärnen (artp.), (12E 5j , [6678580, 1445120] ), igenväxande inäga i skog, 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Mörtberget, norra vägkanten av skogsbilväg söder om Mörttjärnen (artp.), (12E 6h , [6683180, 1438630] ), gammal upplagsplats, 1990 (Gunnar Eriksson)
Nedre Pundet - Pundet längs vägen mellan Norhyttan - Gänsen (artp.), (12E 6i , [6680178, 1444470] ), ängsartad vägkant med bl a rutlås- och höstlåsbräken, 1991 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683430, 1442600] ), torrängsvegetation på kalkmark f.d. slåttermark, 1985 (Janolof Hermansson)
Gamla Finntorpet (12F 5b , [66785, 14590] ), hävdad torrängsbacke, 50-tal ex , 1989 (JHn)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687815, 1457743] ), vägkant, 50 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vägen S om Tuna-Hästberg (artp.), (12F 7b , [6687818, 1457743] ), 3 , 2016 (Maja Wressel)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689473, 1464334] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Vägkant skogsbilväg (artp.), (12F 7d , [6689830, 1465423] ), 8 , 2016 (Ylva Dahné)
Vägkant skogsbilväg (artp.), (12F 7d , [6689830, 1465423] ), 2015 (Ylva Dahné)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.), (12F 8b , [6693366, 1459977] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Långmyran - Storsvedberget (artp.), (12F 8b , [6694612, 1459754] ), vägkant f d vändplan eller virkesuppläggningsplats, 100 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.), (12F 8c , [6693382, 1460062] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.), (12F 8c , [6693689, 1460170] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
ORRBERGSVÄGEN (artp.), (12F 8c , [6693779, 1462305] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.), (12F 8c , [6693810, 1460220] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Vägskäl S St. Spånsan (artp.), (12F 8c , [6694543, 1462156] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Österdalarna

GAGNEF

Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.), (13F 5e , [6727699, 1473742] ), 2096 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Vägkant, 1 km S om Solarvet (artp.), (13F 5e , [6727810, 1473801] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734350, 1474110] ), 2004 (Lars Lagerqvist)
Sörskog, Bjursås (artp.), (13F 8f , [6744860, 1476298] ), noterad , 2000 (Anders Wånge Kjellsson)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Förbergs fäbodar (13E 7i , [6736, 1443] ), skogsvägskant, ca 10 ex , 1994 (LBr)
LEKSAND

N Nålbergs fäbod (13E 5j , [6727, 1448] ), 50-tal ex , 1985 (LKs:WIS.&MOR.1987)
S Leksboda vid Budlera längs gamla sockenvägen (13F 7b , [6739, 1457] ), riklig , 1984 (LKs:WIS.&MOR.1987)
Almbergsbjörken vid vägen mot Böle, vägkanter, höstform 1984 (LKs:WIS.&MOR.1987) * (13F 7c , [67377, 14638] ), höstform, ca 200 ex 1987 (MKp) * rikligt , 1990 (LBr & JEd)
Almbergsbjörken mot Böle (13F 7c , [67382, 14637] ), vägkant, rikligt , 1990 (JEd)
Mellan Torrberg och Bodlindor (13F 8b , [67413, 14594] ), vägkant, ca 50 ex , 1987 (MKp)
N Bergsäng i byn (13F 8b , [67443, 14597] ), vägkant, ca 10 ex , 1987 (MKp)
Brossfors (13F 8d , [6741330, 1468120] ), f.d. industritomt, ymnigt , 2014 (GHa)
Mårtanbergshyttan vid Rv 80 (13F 8e , [67445, 14702] ), vägkant, tämligen riklig , 1988 (TLj)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14575] ), slåtteräng, höstformen 100-tals ex , 1987 (TLj)
Tällberg vid vattenverket (13F 9b , [67465, 14552] ), vägkant, enstaka , 1987 (JEd)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14560] ), gårdstun, 1987 (JWm)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14558] ), sandig mark, 1987 (JWm)
Mellan N Bergsäng och Västgärdet (13F 9c , [67450, 14608] ), vägkant, höstform? ca 40 ex , 1987 (MKp)
Mellan N Lindberg och Västgärdet (13F 9c , [67453, 14627] ), vägkant, höstform? ca 15 ex , 1987 (MKp)
Övre Gansåsen (13F 9f , [67476, 14776] ), grusvägkant, riklig , 1991 (LBr&JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Söderås fl. i byarna längs Rv 80 (13F 9c , [6747, 1463] ), vägkanter, riklig , 1988 (TLj)
Anderstjärnen N (artp.), (13F 9c , [6749922, 1464494] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Mårtanberg mot Igeltjärn (13F 9d , [6746290, 1467330] ), vägrenar, spridd längs skogsväg , 2017 (LBr)
Rättvik i järnvägsskärning vid Lantbruksskolan (14F 0c , [67530, 14620] ), hällmark, höstform?, enstaka , 1985 (TLj)
Vägen mot Kalkverket nära väg 301 (14F 0c , [67537, 14649] ), sandig vägkant, höstform enstaka , 1985 (TLj)
Hästhagen (14F 0d , [67525, 14660] ), vägrenar, spridd , 2017 (GHa)
S om Gärdsjön, vid och omkring väg 301 (14F 0d , [6754, 1466] ), sandiga vägkanter och omgivande tallhed, flerst. , 1985 (TLj)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Brändberget (artp.), (14F 0g , [6754098, 1482062] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [67555, 14506] ), vägslänter, riklig , 1989 (JEd)
Kullsbergs kalkbrott (14F 1c , [67572, 14619] ), kalktorrängsvegetation på avschaktade kalkhällar, riklig , 1988 (TLj)
Ammtjärns kalkbrott (14F 1c , [67577, 14606] ), på kalkgrus i brottbottnen, t.riklig , 1985 (TLj)
Skålbergets kalkbrott (14F 1c , [67586, 14615] ), kalkgrusschaktplaner, ca 20 ex , 1988 (LBr)
Gärdsjö, 1844 (H.v.P.) * här ”särskilt mycket”, ca 1910-t (Bg) * omkring Gärdsjö och Ingels (14F1d), tämligen allmän (över 10 lokaler) (14F 1d , ), grusiga-sandiga vägkanter, slåtterängar (redovisas nedan), ofta riklig , 1989 (TLj)
Gärdsjö, Gärdsjölindorna 600 m SO Baggetorp (14F 1d , [67557, 14681] ), hävdad hackslog, t.riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjö, Fjärsmansflyten 800 m S Södergårdarna (14F 1d , [67559, 14692] ), fårbetad fuktäng, t.riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjö, Gärdsjölindorna 1 km ONO Baggetorp (14F 1d , [67565, 14687] ), torr lieslagen slåttermark, riklig 1985- , 1991 (TLj)
Gärdsjö, Gärdsjölindorna 500 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ), fuktig hackslog, t.riklig , 1986 (TLj)
500 m v Brunnarna (14F 1d , [67581, 14660] ), vägrenar, fåtal , 2011 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67586, 14687] ), vägkant, c:a 30 ex , 1987 (MKp)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ), igenväxande grusplan, flera tiotal , 2011 (GHa)
100 m V Tranumyren (14F 1d , [6759210, 1466430] ), vägrenar, mycket rikligt , 2011 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), skogsbilväg, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knollbodsberget (14F 2a , [67626, 14521] ), vägren på skogsbilväg, enstaka , 2013 (GHa)
Gamla larsbodarna (artp.), (14F 2b , [6764873, 1458844] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Olov Tranberg)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), vägren, glest spridd längs vägen , 2017 (GHa)
Östbjörka fl. (14F 2c , [6761, 1463] ), vägkanter, riklig , 1988 (TLj & LBr)
Grötlösan, 500 m SV Östbjörka (DBS), (14F 2c , [67611, 14630] ), torr kalkgrusmark eft.ägoväg, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ), skogsbilväg, rikligt , 2007 (IPt)
V Born fl. (14F 2d , [6760, 1469] ), vägkanter och torrängsfragment, 1986 (TLj & LBr)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ), körväg, flertal , 2012 (GHa)
V Born fl. (14F 2e , [6760, 1470] ), vägkanter och torrängsfragment, 1986 (TLj)
Ö Born nära sågen (14F 2e , [6760, 1471] ), vid körväg, enstaka , 1989 (TLj & LBr)
Ö Born vid båthusen (14F 2e , [67606, 14718] ), torr gräsmark, 1985 (TLj)
Born Ö-ut vid lv (14F 2e , [6761, 1471] ), vägkanter, enstaka , 1987 (JEd)
Born, Sjurödsvägen (14F 2e , [67614, 14718] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Trollberget (artp.), (14F 2i , [6764701, 1491231] ), noterad , 2017 (Jörgen Sundin)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Bingsjö vid rastplatsen nära vägkorsning (14F 3i , [67675, 14914] ), gräsmatta, riklig , 1988 (TLj & LBr)
Förrmyren (14F 4e , [6770710, 1474900] ), vägren, kalkmakadam, enstaka , 2007 (GHa)
500 m Ö Äsplok (14F 4e , [6774640, 1471120] ), vägren vid f.d. kojplats, tiotals , 2011 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ), vägren, kalkmakadam, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
BODA

Tuvtjärnen (14F 1d , [6759780, 1468190] ), hygge, flertal, var av många ovanligt storvuxna , 2011 (GHa)
Omkring Solberga-Ovanmyra (14F 2d , ), vägkanter och kalkbrott, tämligen allmän (minst 5 lokaler), , 1986 (TLj)
V om Skedtjärn (DBS), (14F 2d , [6760, 1468] ), på grusväg o kanter-kalktorräng, rikligt , 1987 (JEd)
V om Skedtjärn (14F 2d , [67608, 14686] ), sandvägkanter och omgivande kalktorräng i tallhed, riklig , 1988 (JEd, LBr)
Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Vattenverket (14F 2d , [6761000, 1469450] ), grusplan, flertal , 2015 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67629, 14673] ), vägrenar, enstaka , 1988 (TLj & LBr)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), fuktig kalkrik grusmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763225, 1468011] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
1 km VSV Ångstjärn (14F 2e , [67620, 14703] ), örtrika skogsängar på sand, t.riklig , 1986 (TLj)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762033, 1470328] ), ej återfunnen , 2019 (Leif Helldal)
Jutjärnsängarna (artp.), (14F 2e , [6762073, 1470341] ), slåtteräng, noterad , 2016 (Örjan Fritz)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), 3 , 2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762115, 1470331] ), 500 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762115, 1470331] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762130, 1470319] ), noterad , 2020 (Joakim Andersson Hemberg, Anna Hemberg Hermansson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762132, 1470332] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762230, 1470370] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762230, 1470375] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Småkärrbäcken (14F 3c , [67662, 14645] ), ~refl~ ,gammal körväg, enstaka , 2008 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67667, 14645] ), övervuxen bruksväg, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ), vägren, kalkmakadam, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67694, 14642] ), traktorväg, kalkmakadam, cirka tio, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67697, 14642] ), vägren, kalkmakadam, tiotals, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
NV Lenåsen vid ”Hans Ollasgården” (14F 3d , [67663, 14689] ), torräng på gårdsplan, riklig , 1988 (TLj & LBr)
Silverbergsklitten (artp.), (14F 3d , [6766842, 1468481] ), noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Korsning väg/kraftledning V Brödlösberget (14F 3d , [6766940, 1465200] ), vägren, kalkmakadam, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ), rik vägkant och vägdike, ca 5 ex , 2007 (LBr)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ), vägkant mot slåtteräng, enstaka , 1988 (TLj)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ), vändplan, rikligt , 2011 (GHa)
Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), kalkmakadam på gammal tipp, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ), ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg., ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Korsning väg/kraftledning 1 km V Änderåsen (14F 3d , [6769220, 1465210] ), avlägg, kalkmakadam, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Vägen Lenåsen-Ockran fl. (0004-3006), (14F 3e , [67650, 14704] ), torra vägkanter, riklig , 1985 (TLj)
Långmyren 300m väster om (artp.), (14F 3e , [6766601, 1470721] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767820, 1470710] ), ~refl~ ,vägren, ymnigt , 2008 (GHa)
SO Grönockran (14F 3e , [67684, 14706] ), grusvägkant, riklig , 1991 (JEd)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ), vägren, kalkmakadam, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67727, 14627] ), vägren, tio tals, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
200 m V kraftledningen i Hågåänget (14F 4c , [67727, 14637] ), vägkant på kalkmakadam, enst. , 1997 (GHa)
Norra Hästmyren (artp.), (14F 4c , [6773299, 1463817] ), fuktstråk i kraftledningsgata., 1 plantor/tuvor , 2017 (Nina Söderström)
Vändplan 600 m NO Jälltjärn (14F 4c , [67740, 14647] ), vägkant på kalkmakadam, tiotals , 1997 (GHa)
Osmundsberg fl. (0125, 0627, 0921) (14F 4d , [67701, 14675] ), kalkgrusiga vägkanter och kalktorräng, riklig , 1988 (TLj o a)
1,5 km V Bysjöns S ände (14F 4d , [67704, 14653] ), vägkant.kalkmakadam, enst. , 1997 (GHa)
Sunnanåkern N Stängsdiken (14F 4d , [6771, 1465] ), grusvägkanter, riklig , 1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen på Lissberget (14F 4d , [67718, 14667] ), grusvägkant, enstaka , 1989 (TLj & LBr)
Gulleråsen mot Storsveden (14F 4d , [6772, 1465] ), grusvägkanter, riklig , 1989 (JEd o a)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ), vägkant,kalkmakadam, enst. , 1997 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ), kalkmakadam i ägoväg, tiotal , 1997 (GHa)
Vägen SO Andmyren (14F 4d , [67731, 14686] ), vägkanter, 100-tals ex , 1987 (LBr)
200 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67732, 14652] ), vägkant, enst. , 1997 (GHa)
100 m V bron över Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ), vägkant, enst. , 1997 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), vägren, flertal , 2010 (GHa)
500 m NO reningsverket (14F 4d , [67739, 14671] ), vägkant, tiotal , 1997 (GHa)
Gulleråsen N om Sanden (14F 4d , [67740, 14660] ), skogsbilväg, ymnig , 1988 (TLj & LBr)
Koja 500 m Ö Ockeränget (artp.), (14F 4e , [6770511, 1470559] ), kojplats med massförekomst av ängsgentianan på kalkmakadam, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
S änden av Nora Ockern (artp.), (14F 4e , [6770605, 1470139] ), vändplan med kalkmakadam, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SV delen av Norra Ockern (14F 4e , [67710, 14701] ), strandäng/båtlänning, fåtal , 2018 (GHa)
300 SO Fröndbodarna (14F 4e , [6771130, 1471160] ), vägren, kalkmakadam, enstaka , 2007 (GHa)
Vägen 300 m Ö om Ockran (14F 4e , [67716, 14706] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772190, 1470630] ), vändplan, rikligt , 2008 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772840, 1470320] ), ~refl~ ,vändplan (kalkmakadam), enstaka , 2009 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4e , [6773400, 1474910] ), vägren, flera tiotal , 2010 (GHa)
Aborrtjärnen (14F 4f , [6771800, 1478010] ), vägren/kalkmakadam, ymnigt , 2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ), vändplan, fåtal , 2009 (GHa)
500 m N Jerkerstjärnen (14F 4f , [67727, 14764] ), diken/vägrenar, enstaka , 2018 (GHa)
500 m N Avlassens nordspets (14F 4f , [67733, 14751] ), mötesplats vid skogsbilväg, enstaka , 2010 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ), ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam), < 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Bodån strax S Luttungstjärn (14F 4f , [6774030, 1477850] ), vägrenar, flertal , 2011 (GHa)
Gissslerbudär (14F 4f , [67743, 14770] ), vändplan, mer än 15 km från närmaste kalkförekomst i silurringen, 2002 (GHa)
ORE

Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ), dike/vändplan, enstaka , 2019 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14626] ), vägren, fåtal , 2010 (GHa)
Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14646] ), längs skogsbilväg, fåtal , 2010 (GHa)
Orrmyrkojan (14F 5c , [6775920, 1460730] ), vägren, något tiotal , 2011 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776460, 1460470] ), vägkant, flera tiotal , 2011 (GHa)
1 km Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14652] ), längs skogsbilväg, rikligt , 2010 (GHa)
Dalbyn, Brändan (14F 5d , [6775686, 1468252] ), torrt dike vid skogsbilväg genom tallkalkskog, enstaka , 2018 (GHa)
Klysenhol (14F 5d , [67762, 14660] ), vändplan, rikligt , 2013 (GHa)
Östra delen av Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ), åkerväg, enstaka , 2013 (GHa)
Järpbacken, gamla landsvägen (14F 5d , [67773, 14666] ), igenväxande vägren, ymnigt , 2013 (GHa)
Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ), vägren, tiotals , 2013 (GHa)
400 m SO Lukohol (14F 5d , [67790, 14660] ), ägoväg, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ), botten av gammalt grustag, flertal , 2009 (GHa)
Knaperbäcken (14F 5e , [67751, 14706] ), ~refl~ ,vändplan/avlägg, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Hälla (14F 5e , [67798, 14748] ), skogsbilväg, kalkmakadam, glest spridd längs vägen , 2017 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ), grusgång, ymnigt , 2016 (GHa)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.), (14F 6c , [6782463, 1463338] ), vägren, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östansjö vid Byviken fl. (1918, 2119), (14F 6d , [67819, 14668] ), vägkanter, riklig 1986- , 1988 (TLj & LBr)
Östansjö NV om Byviken (DBS), (14F 6d , [67821, 14669] ), vägkant, t.rikl. , 1988 (TLj)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ), vändplan/parkering, enstaka , 2009 (GHa)
Flotvägen vid kraftledningen (14F 6e , [67820, 14726] ), torr vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Morkarlfloten (14F 6e , [67821, 14731] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Löming (artp.), (14F 6e , [6784882, 1470367] ), flera ex, vinterståndare i snön där vägkanten plogats, 2014 (Bengt Oldhammer)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ), vändplan, några tiotal , 2015 (GHa)
Furudal/Tranusjön (14F 7c , [6785630, 1464710] ), grusplan, enstaka , 2009 (GHa)
Furudal, väg W972 (artp.), (14F 7c , [6785667, 1464873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Tranusjön/Nysjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786950, 1464650] ), vägren, flertal , 2011 (GHa)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.), (14F 7c , [6787980, 1460376] ), vägrenar, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vägen Porsmyren-Sälens fäbodar fl. (0-4-, 4-4-), (14F 7d , [6785, 1469] ), kalkgrusvägkanter, riklig , 1988 (TLj & LBr)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14650] ), vägkanter och torr gräsmark, riklig , 1985 (TLj)
Längs skogsvägen mln Sälens fäbod o Porsmyren ca 4 km (0-4- till 4-4-) (DBS), (14F 7d , [6787, 1469] ), kalkmakadamsbelagda vägrenar, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Källan (14F 7e , [6785720, 1471910] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
Vägen mellan Källan och Sotbron (14F 7e , [67860, 14726] ), vägrenar, spridd längs hela vägen , 2010 (GHa)
Sotbron (14F 7e , [6786200, 1473480] ), banvall, flertal , 2010 (GHa)
Brabodmyrens V-ände vid vägen (14F 7e , [67870, 14746] ), kalkgrusad körväg, ca 100 ex , 1988 (LBr)
Säliåsen längs vägen (14F 7e , [6789, 1470] ), kalkgrusade vägrenar, riklig , 1988 (TLj & LBr)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ), väg/vändplan, kalkmakadam, några tiotal , 2012 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Gamla Hermansborgsvägen (14F 8c , [6790780, 1464810] ), vägkant, enstaka , 2016 (GHa)
Vägen S Ärteråsen vid Sländholsmyren (14F 8c , [6791, 1462] ), kalkgrusade vägrenar, t.riklig , 1988 (TLj)
400 m NV Lindbodarna (artp.), (14F 8c , [6791486, 1464737] ), 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SO Ärteråsen 300 m S om S Djuptjärn (14F 8c , [67918, 14643] ), skogsgrusväg, enstaka , 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), grusig skogsväg, enstaka , 1990 (JEd)
Djuptjärnarna (14F 8c , [6792150, 1464580] ), torr vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Oreälven Navarskaftet (artp.), (14F 8d , [6790467, 1465145] ), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Blidbergets fäbodar (14F 8d , [67920, 14683] ), kalkgrusad fäbodväg, mycket riklig , 1988 (LBr & TLj)
V om Oreälven 2 km S Hermansborg (14F 9c , [67956, 14635] ), gammal vägbana, något tiotal , 2015 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67985, 14623] ), grässvål på parkeringsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Gruvbäcken (14F 9e , [6797130, 1471420] ), avlägg, rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
2 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798070, 1470210] ), ~refl~ ,sämre skogsbilväg, kalkmakadam, rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (Gha)
2 km Ö Arvåsen (14F 9e , [6798090, 1470310] ), sämre skogsbilväg, kalkmakadam, rikligt ,frekvens t.allm. , 2014 (Gha)
ORSA

Vattnäs, 1950-t (GRAN.1984) * försvunnen men återinförd 1988 i Kalkberget (14E 4h , [6771, 1435] ), slåtter-äng med återupptagen liehävd, enstaka , 1989 (BOr)
Sundins äng-Näset (artp.), (14E 5h , [6775747, 1435336] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Höglunda nära Rv 81 (14E 5h , [67767, 14368] ), liehävdad kalkfuktäng på tomtmark, riklig , 1988 (BOr, LBr o a)
Höglunda i ”Knutar Einars äng” (14E 5h , [67770, 14366] ), liehävdad örtrik slåtteräng, enstaka , 1990 (JEd)
SO om Torsängsmyren (14E 5h , [67770, 14396] ), torr vägkant, enstaka , 1988 (JEd)
Vägren lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777346, 1436580] ), 2 , 2016 (Magnus Bjurman)
NV om Slättberg 2 lokaler (4229, 4324), (14E 5h , [67792, 14379] ), torra vägkanter, riklig , 1988 (JEd)
1 km NO Heden (3143-3146), (14E 6h , [67831, 14393] ), sandig skogskörväg, sparsam , 1986 (JEd)
V om Kallholen vid vägen SV Namnlösen (14E 6h , [67842, 14391] ), sandvägkanter, riklig , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67822, 14417] ), grusvägkant, spridd och riklig , 1987 (JEd)
Kallholn-Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782348, 1440883] ), 30 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åbergabrändan mot S (14E 6i , [67828, 14430] ), vägkant, enstaka , 1986 (JEd)
Räsgården, vägkant (artp.), (14E 6i , [6783093, 1444081] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Vägen mellan Kallholen-Brändan fl. (14E 6i , [67834, 14422] ), spridd och riklig , 1987 (JEd)
Skattunge kalkbruk, 1950-t (Bj) * Kallholen S kalkbruket (14E 6i , [67837, 14406] ), ängsartad kalkgrusmark vid väg, riklig , 1986 (JEd)
NV resp NO Åbergtjärn (4031, 4039) (14E 6i , [67840, 14431] ), grusvägkanter, riklig , 1986 (JEd)
Åberga ca 400 m ONO Åbergtjärn (DBS), (14E 6i , [67840, 14437] ), i kalkgrus på liten körväg, enst , 1986 (JEd)
V om Kallholen vid vägen SV Namnlösen (14E 6i , [67846, 14400] ), sandvägkanter, riklig , 1987 (JEd)
Nederberga S-ut (14E 6i , [67847, 14414] ), grusvägkant, riklig , 1988 (JEd)
Björken S-ut (14E 6i , [67848, 14425] ), gruskörväg, enstaka , 1985 (JEd)
Kallmora vid sågen (14E 6i , [67848, 14436] ), grusplan och vägkanter, spridd och riklig , 1987 (JEd)
Åberga Ö-ut vid Näverbrunnsmyren (14E 6j , [67826, 14470] ), vägkanter och ängsrest, riklig , 1985 (JEd)
Åberga Ö-ut 600 m SV Ässtjärn (14E 6j , [67829, 14451] ), grusvägkant, riklig , 1985 (JEd)
Åberga mot NO (14E 6j , [67829, 14473] ), vägkanter och ängsrest, riklig , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken , nära Sjukallgruvan (14E 7i , [6785231, 1443742] ), vägkant vid parkering, några tjog plantor , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Gruvbackar längs vägen fl. (14E 7i , [67853, 14436] ), sandvägkanter, riklig , 1986 (JEd)
Mässbacken Gruvbacksvägen (artp.), (14E 7i , [6785557, 1443353] ), 2015 (Jesper Hansson)
Nederberga strax NO bron (14E 7i , [67858, 14421] ), sandig gräsmark mot väg, t. riklig , 1988 (JEd)
Mässbäcken vid fotbollsplanen fl. (14E 7i , [67859, 14435] ), sandig gräsmark och plan, t. riklig , 1987 (JEd)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786495, 1443564] ), mittsträngen av vägen, 40 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält (14E 7i , [67866, 14416] ), uppskattningsvis 10000-20000 fjolårsstänglar , 2005 (BOr)
Orsa flygfält Tallhed (artp.), (14E 7i , [6786794, 1441776] ), 10000 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält (artp.), (14E 7i , [6786838, 1441587] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygplats i NO-delen (14E 7i , [67870, 14418] ), sandig gräsmark, t. riklig , 1988 (JEd & BOr)
Orsa flygplats (artp.), (14E 7i , [6787160, 1441970] ), flygplats, 2011 (Tommy Karlsson)
Vägen mellan flygpl. och Ljothed fl. (3228, 4-3-, 4-4-), (14E 7i , [67882, 14428] ), sandiga vägkanter, spridd och riklig , 1988 (JEd)
SV om Ljothed i vägkanter ,fl. (DBS), (14E 7i , [6789, 1443] ), kalkrika vägkanter, m Poly.ama., fl.o.mkt.rikl. (spr.åtm.längs 400 m) , 1988 (JEd)
Ljothed strax S-ut (14E 7i , [67896, 14443] ), skogstraktorväg, 1989 (JEd & LBr)
Ljothed (artp.), (14E 7i , [6789887, 1444354] ), vägkant intill slåtterängen som naturskyddsföreningen slog idag, 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785084, 1445119] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn ca 1,5 km V-ut 2 lokaler (0911, 1109), (14E 7j , [67859, 14461] ), vägkanter, t. riklig , 1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut strax V o NV om 'Skattungby-björken' (DBS), (14E 7j , [67861, 14459] ), vägkanter, fl.rikl! , 1985 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Storstupet (mot N) (artp.), (14E 8j , [6791892, 1445562] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
1 km N Brändåsen (14F 6a , [67824, 14506] ), skogsbilväg, riklig , 1989 (JEd)
Leskusänget längs skogsbilvägen Ö-ut fl. (4621, 4913), (14F 6a , [67846, 14521] ), grusvägkanter, riklig , 1990 (JEd)
Leskusänget Ö-ut (14F 6a , [67849, 14513] ), grusvägkant, 1990 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest, riklig , 1989 (JEd)
Skattungbyn (artp.), (14F 7a , [6785880, 1450025] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gårdsplan, noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Djurviken (artp.), (14F 7a , [6788052, 1451346] ), längs vägkanten, 2012 (Bengt Oldhammer)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 5 , 2017 (Bengt Oldhammer)
4 km N Ämådalen nära Rv 81 (15E 0i , [6804, 1443] ), vägkant, ca 100 ex , 1988 (BOr,)
Långtjärnen (artp.), (15E 0i , [6804627, 1443697] ), längs vägen, några dussin ex , 1988 (Bengt Oldhammer)
Unnåvägen 2,5 km SO Untorp (15E 1f , [68068, 14275] ), vägkant, t. riklig , 1987 (JEd)
Unntorpsvägen (artp.), (15E 1f , [6807466, 1426540] ), 1000 , 2016 (Magnus Bjurman)
Blomtäktsvägen 100 m från Rv 81 (15E 1i , [68060, 14448] ), grusvägkant, enstaka , 1989 (BOr)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6805873, 1445057] ), längs stigen till Blomtäkt, 1989 (Bengt Oldhammer)
St Tunturibergets topp (15E 1j , [6807, 1447] ), vägkant, ca 20 ex , 1988 (BOr)
Stora Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [68072, 14470] ), toppen, vid vändplanen, 1988 (Bengt Oldhammer)
Stora Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6807282, 1447044] ), 10 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807316, 1447049] ), noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
Långtjärn (15E 1j , [6809, 1446] ), vägkant till contortabestånd, rikligt , 1988 (BOr)
SOLLERÖ

Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Annefors (artp.), (12E 3d , [6669960, 1419800] ), 1989 (Anna Yng)
Ulriksberg (artp.), (12E 4g , [6672620, 1433580] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Södra eller Norra Kvarnberget (artp.), (12E 5c , [6677500, 1410200] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
TRANSTRAND

Näsgården, Sälen (artp.), (14D 6c , [6784579, 1363330] ), 8 plantor/tuvor , 2016 (Olov Tranberg)
Näsgården, Sälen (artp.), (14D 6c , [6784579, 1363330] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Olov Tranberg)

Dalarnes Flora