Galleri
Gentianella amarella -- Ängsgentiana
Artlokaler
Rättvik , S om Karl-Tövasänget , skogsbilväg