Galium verum    Gulmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängar, backar, vägkanter, allmän , 1995 (PDm)
Södra Rudu (12G 4h , [6672987, 1536552] ), åkerväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.), (12G 5i , [6679351, 1540167] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684664, 1533663] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Fornby, väg W717 (artp.), (12G 6h , [6682977, 1535867] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
FOLKÄRNA

Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.), (12G 2g , [6664274, 1532112] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6667718, 1522851] ), 2011 (Henrik Weibull)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Sjövik, väg W709 (artp.), (12G 4f , [6672037, 1529320] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676351, 1520847] ), åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 5e , [6677402, 1523038] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Fänsjö, väg W733 (artp.), (12G 6e , [6680590, 1520949] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norn (12F 5j , [6678039, 1498520] ), torrbacke, 2019 (IPt & SNy)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.), (12G 7b , [6685480, 1509251] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Bengtsbo, väg W764 (artp.), (12G 9b , [6697114, 1508752] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Näs kungsgård, väg W752 (artp.), (12G 9c , [6695955, 1512464] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockiig blandskog, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Nedernora, väg W765 (artp.), (12G 9a , [6698929, 1504856] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696877, 1505724] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), skog ovh väg på ås, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant /dike, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lilla Klingsbo till Fiskarbo, väg W773, W774 (artp.), (13G 1a , [6705497, 1501017] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
SÄTER

Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ), väggräsbevuxen vägkant mot blandskog, rikligt , 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701080, 1490780] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ), skog o banvall, 2015 (SNy)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ), vägkanter i byn, 2019 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ), vägkant, 2020 (SNy)
Borlänge flygplats s.delen (artp.), (12F 9h , [6699310, 1485423] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ), torrbacke, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ), åkermark o åkerväg, 2015 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 1g , [6709966, 1482568] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712915, 1476477] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), vägkant, 2018 (SNy)
VIKA

Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ), torrbacke, 2012 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 3h , [6715341, 1485514] ), torräng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Mörtsjöbo östra, vägkanter (artp.), (13F 3g , [6719512, 1482775] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Mörtstjöbo (artp.), (13F 3g , [6719547, 1482645] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6718981, 1493732] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Tranbärsvägen, Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6719083, 1494254] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), ängsmark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Riset (13F 5j , [6729502, 1499854] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, spridd , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736260, 1506650] ), vägkant, 2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Svartnäs vid dammen (artp.), (14G 0d , [6754995, 1518025] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 8j , [6744804, 1497765] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647479, 1472749] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Malingsbo, väg W620 (artp.), (11F 9f , [6645199, 1479560] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, 2010 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650282, 1491671] ), vägkant, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1987 (HWk)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Getbo - Källdalen, väg W635 (artp.), (12F 4g , [6673031, 1480476] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ), gårdsplan, rikligt , 2008 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ), torrbacke ,slänt, rikligt , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), ~refl~ ,grusig f.d. banvall, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ), frodig vägkant, 2000 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ), fäbodvall, flerst. , 2004 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67109, 14563] ), järnvägsbank samt ängsmark intill, rikligt , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), sandig sydslänt o vägkanter, rikligt o flerst. , 2003 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2c , [6712655, 1460642] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2c , [6712700, 1461468] ), annan, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2c , [6712723, 1461868] ), annan, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2c , [6712753, 1462241] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Björka (13F 2c , [6713200, 1460140] ), äng, ca 20 m2 , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713830, 1462920] ), vägslänt,åkerren (även G.album x verum), sparsamt , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714080, 1461690] ), häck o i gräsmatta, ca 2 m2 , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [6719760, 1459920] ), vögkant, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, rikligt spridd i hela byn , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ), åkerkant, t.rikligt , 2003 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720340, 1460350] ), ängsmark nära spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720900, 1460210] ), vägkant, 2018 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ), torra sandslänter, rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Andersbo (13F 7f , [6739970, 1478020] ), vägkant, 2016 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6735650, 1480740] ), vägkant, 2018 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735770, 1481810] ), vägkant, 2012 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), m.a. , 1987 (JWm)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4b , [6721108, 1456750] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732232, 1453509] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.), (13F 6b , [6731292, 1455115] ), äng på tomtmark, noterad , 2019 (Pär Dahlström)
Övermo (artp.), (13F 6b , [6734612, 1456995] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ), grässlänt, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Varvet/Badplats, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734908, 1457086] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Berg (13F 6c , [6732890, 1461090] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 7b , [6739059, 1459723] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter , hällmark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Kyrkstallarna (14F 0c , [67529, 14614] ), intill husgrunder, spridd , 2015 (GHa)
Rättvik, St indusriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ), vägrenar, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), torr kalkgräsmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), torra gräsmarker,odlingsrösen etc., frekvens:allmän >10 lok , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ), vägslänt, enstaka , 2015 (GHa)
Ingelsd, återvinningsstationen (14F 1d , [67593, 14690] ), vägslänt, fåtal , 2015 (GHa)
Stenbacken ,vägen österut (artp.), (14F 1e , [6758094, 1470155] ), vägren, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ), ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan, ymnigt , 2014 (GHa)
Arvstjärnsberget (14F 3f , [6766240, 1475340] ), vägren, några tiotal , 2018 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ), vägslänter, enstaka , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.), (14F 4i , [6771771, 1494312] ), noterad , 2018 (Michael Löfroth)
BODA

400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760470, 1469090] ), sluttning runt åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2d , [67607, 14696] ), vägslänt, enstaka , 2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [6762970, 1467620] ), vägslänt, enstaka , 2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ), ~refl~ ,dike/vägren, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,väg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767290, 1480520] ), ängsmark, flertal , 2018 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67726, 14629] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen, slänten mellan Lantvallen och Nises (14F 4d , [6771660, 1466370] ), grässlänt, rätt rikligt , 2012 (GHa)
ORE

Dalbyn, Höstgatan (14F 5c , [67782, 14647] ), vägren, rikligt , 2018 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67782, 14647] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Väg 301, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67752, 14660] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Dalbyn, väg 301 vid G iftings (14F 5d , [67768, 14655] ), vägren, rikligt , 2018 (GHa)
Sörboda, längs vägen vid gamla skolan (14F 5e , [67769, 14702] ), ~refl~ ,vägren, rätt rikligt ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780330, 1463860] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [6781290, 1462290] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [6785600, 1464760] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ), ängsmark, 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ), grässvål i övergiven gårdsplats, rikligt , 2010 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 7e , [6785669, 1471960] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [6788550, 1478540] ), vägrenar, flera ställen i byn , 2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), vägren, fåtal , 2012 (GHa)
ORSA

Bystråket upp till Skattungbyn - t.allm! (14E 5h , ), torr gräsmark,vägkanter,odl.rösen,åkerkanter,jv-bankar,etc., 1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ej ovanlig i vägkanterna längs turistvägen exempelvis, 1995 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ångens fäbod (14E 8j , [67940, 14457] ), ängsmark, 1990 (JEd & LBr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), artrik, torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), grässvål, enstaka , 2010 (GHa)
Täktberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14591] ), gårdsplats, flertal , 2018 (GHa)
Rv 296 strax väster om sockengränsen till Ore (14F 6c , [67824, 14607] ), vägren, något tiotal , 2014 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 7a , [6786114, 1450097] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , gamla landsvägen 100 n O Jughens utlopp (14E 0e , [6752220, 1421850] ), vägkanter,ängsmark, tomtmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket - masugnen (14E 0e , [6753520, 1422370] ), vägkanter,ängsmark, spridd , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ), vägkant, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746935, 1408474] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656060, 1434060] ), torrbackar längs vägen genom byn, 1997 (TLj)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661938, 1425724] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671335, 1411773] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Salå gård (12E 9j , [6695583, 1445038] ), vägkant, t.rikligt , 2012 (IPt)
Sunnanbyn (13E 2j , [6710260, 1445498] ), vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Moråsens fäbodar, övre husen (artp.), (12E 6f , [6684625, 1425221] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6691770, 1429460] ), vägkant, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), järnvägsbank nära landfäste bro, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ), vägslänt, 2015 (IPt)
JÄRNA

Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ), ~refl~ ,igenväxande tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Kämpudden, Dala-Järna (artp.), (13E 2e , [6713790, 1423000] ), vägkant,järnvägspår, 2008 (Simon Bäck)
Morn, Änget vid älven (artp.), (13E 3d , [6715040, 1419330] ), noterad , 2018 (Anders Lindholm)
Hulån (artp.), (13E 3d , [6715173, 1417700] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Storbygärdet (13D 5h , [6729210, 1385090] ), gammal åkermark, 3-4 bestånd , 2011 (AOl)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, några bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
LIMA

Risberget (artp.), (14C 2i , [6760881, 1341902] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Åkra (14D 1d , [67596, 13671] ), vägkant, ett större bestånd , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Högstrand (artp.), (14D 8c , [6791980, 1361150] ), slänt mot väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig , 2008 (MNo)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802328, 1348493] ), ängsmark, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Remvallen (artp.), (15D 6c , [6833721, 1362265] ), sätervall, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjövallen (artp.), (15D 8b , [6840076, 1357179] ), fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnabyn efter Sälenvägen (15D 8b , [6844, 1358] ), vägslänt, sparsamt , 1992 (DABS)
Särna, väg 70, i höjd med väg 311 (artp.), (15D 8b , [6844968, 1359123] ), vägkant, noterad , 2020 (Mats Lindqvist)
Sörberget, Särna (artp.), (15D 8c , [6840174, 1360552] ), odlings- och skogsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Östomsjön (15D 8c , [6844, 1361] ), torrbacke intill gård, några m2 , 1992 (DABS)
Särna gammelgård (15D 9b , [68451, 13592] ), gräsmatta, enstaka , 1989 (ULn)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), vägslänt, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn mot NV, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), torr,frisk ängsmark, fl! , 1988 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall ,torräng, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora