Galium verum    Gulmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängar, backar, vägkanter, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6667718, 1522851] ), 2011 (Henrik Weibull)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Dalahästen (12G 4e , [667050, 152201] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [667731, 151694] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Saxbo (12G 5d , [667732, 151722] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667459, 150849] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667698, 150677] ), dammkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667704, 150673] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669493, 151971] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockiig blandskog, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [670156, 152247] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant /dike, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670272, 150445] ), vägkant, 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [670635, 150545] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [669727, 148653] ), väggräsbevuxen vägkant mot blandskog, rikligt , 2011 (DABS)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [670108, 149078] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687617, 1472321] ), skog o banvall, 2015 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [670402, 146511] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ), torrbacke, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Fagersta by (13F 1g , [6705666, 1482794] ), åkermark o åkerväg, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671333, 147073] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671012, 147655] ), lövskog, 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ), torrbacke, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713685, 1490039] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Mörtsjöbo (13F 4g , [672292, 148306] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [672766, 148569] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), ängsmark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Riset (13F 5j , [6729502, 1499854] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, spridd , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [673626, 150665] ), vägkant, 2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2013 (DABS)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Lamborn (14F 2i , [676304, 149497] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647479, 1472749] ), ängsmark, 2012 (DABS)
SV om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), vägkant, 2010 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [664548, 147945] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650282, 1491671] ), vägkant, 2008 (GJn)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1987 (HWk)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo hytta (12F 5f , [667605, 147928] ), gårdsplan, rikligt , 2008 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667732, 148215] ), torrbacke ,slänt, rikligt , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [666177, 146382] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), ~refl~ ,grusig f.d. banvall, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ), frodig vägkant, 2000 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [671422, 145204] ), fäbodvall, flerst. , 2004 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67109, 14563] ), järnvägsbank samt ängsmark intill, rikligt , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), sandig sydslänt o vägkanter, rikligt o flerst. , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [671320, 146014] ), äng, ca 20 m2 , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671383, 146292] ), vägslänt,åkerren (även G.album x verum), sparsamt , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [671408, 146169] ), häck o i gräsmatta, ca 2 m2 , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [671970, 145689] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [671976, 145992] ), vögkant, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [671509, 146306] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, rikligt spridd i hela byn , 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ), åkerkant, t.rikligt , 2003 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [672034, 146035] ), ängsmark nära spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [672182, 146072] ), torra sandslänter, rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Andersbo (13F 7f , [673997, 147802] ), vägkant, 2016 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [673577, 148181] ), vägkant, 2012 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), m.a. , 1987 (JWm)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ), grässlänt, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Berg (13F 6c , [673289, 146109] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter , hällmark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [674477, 147273] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Kyrkstallarna (14F 0c , [67529, 14614] ), intill husgrunder, spridd , 2015 (GHa)
Rättvik, St indusriområdet (14F 0c , [67532, 14641] ), vägrenar, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), torra gräsmarker,odlingsrösen etc., frekvens:allmän >10 lok , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ), vägslänt, enstaka , 2015 (GHa)
Ingelsd, återvinningsstationen (14F 1d , [67593, 14690] ), vägslänt, fåtal , 2015 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67589, 14704] ), ladvall vid inäga, hävdad för några år sedan, ymnigt , 2014 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [67717, 14941] ), vägslänter, enstaka , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [676047, 146909] ), sluttning runt åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2d , [67607, 14696] ), vägslänt, enstaka , 2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [676297, 146762] ), vägslänt, enstaka , 2012 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ), ~refl~ ,dike/vägren, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,väg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [67726, 14629] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gulleråsen, slänten mellan Lantvallen och Nises (14F 4d , [677166, 146637] ), grässlänt, rätt rikligt , 2012 (GHa)
ORE

Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67782, 14647] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Väg 301, söder om Bäckmyren (14F 5d , [67752, 14660] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Sörboda, längs vägen vid gamla skolan (14F 5e , [67769, 14702] ), ~refl~ ,vägren, rätt rikligt ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
Arvet (14F 6c , [678033, 146386] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [678129, 146229] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [678560, 146476] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ), ängsmark, 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ), grässvål i övergiven gårdsplats, rikligt , 2010 (GHa)
Vid masugnsruinen (14F 7f , [678855, 147854] ), vägrenar, flera ställen i byn , 2009 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), vägren, fåtal , 2012 (GHa)
ORSA

Bystråket upp till Skattungbyn - t.allm! (14E 5h , ), torr gräsmark,vägkanter,odl.rösen,åkerkanter,jv-bankar,etc., 1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ej ovanlig i vägkanterna längs turistvägen exempelvis, 1995 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ångens fäbod (14E 8j , [67940, 14457] ), ängsmark, 1990 (JEd & LBr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), artrik, torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), grässvål, enstaka , 2010 (GHa)
Rv 296 strax väster om sockengränsen till Ore (14F 6c , [67824, 14607] ), vägren, något tiotal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Myckelby (14E 1g , [675687, 143474] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , gamla landsvägen 100 n O Jughens utlopp (14E 0e , [675222, 142185] ), vägkanter,ängsmark, tomtmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket - masugnen (14E 0e , [675352, 142237] ), vägkanter,ängsmark, spridd , 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [676548, 143642] ), vägkant, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [665606, 143406] ), torrbackar längs vägen genom byn, 1997 (TLj)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
FLODA

Salå gård (12E 9j , [6695583, 1445038] ), vägkant, t.rikligt , 2012 (IPt)
Sunnanbyn (13E 2j , [6710260, 1445498] ), vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Lindesnäs, sydspetsen av Bysjön (12E 8f , [6691770, 1429460] ), vägkant, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), järnvägsbank nära landfäste bro, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ), vägslänt, 2015 (IPt)
JÄRNA

Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ), ~refl~ ,igenväxande tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [671155, 141335] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Kämpudden, Dala-Järna (artp.), (13E 2e , [6713790, 1423000] ), vägkant,järnvägspår, 2008 (Simon Bäck)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Storbygärdet (13D 5h , [672921, 138509] ), gammal åkermark, 3-4 bestånd , 2011 (AOl)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, några bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
LIMA

Risberget (artp.), (14C 2i , [6760881, 1341902] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Åkra (14D 1d , [67596, 13671] ), vägkant, ett större bestånd , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig , 2008 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnabyn efter Sälenvägen (15D 8b , [6844, 1358] ), vägslänt, sparsamt , 1992 (DABS)
Östomsjön (15D 8c , [6844, 1361] ), torrbacke intill gård, några m2 , 1992 (DABS)
Särna gammelgård (15D 9b , [68451, 13592] ), gräsmatta, enstaka , 1989 (ULn)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), vägslänt, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn mot NV, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), torr,frisk ängsmark, fl! , 1988 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall ,torräng, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora