Galium verum ,  gulmåra

DALARNES FLORA 1949

Galium verum L. - HLTLPHERS 1762 (p. 253), WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

Gammal synantrop, a.(-ta.) i låglandet, ta. ännu kring Siljan, annars mer s. (men stadd i spridning). Känd fr. alla snr utom Idre. S. a. till Falutrakten (Hsm), nordligare spr. till Svartnäs (fl.: WIG.) o. Lamborn! B. ± a. ännu i Ludvika, fl. i Grangärde-bygden till Nyhammar! (o. N därom v. järnv., At); även Grängesberg (Ht) o. Skattlösberg (Sj.). Ö. älvbygden a. till Leksand, även Mockfjärd stn (At), vidare ta.(-spr.) runt Siljan Orsasjön o. hela silurstråket, åt Ö till Dådran!, Dalstuga (At), Hållberget n. Bingsjö (Msn) o. Dalfors (Vd); V om Siljan uppstig. till Ned. o. Öv. Garberg o. Läberget (At), Siljansfors fl. (LUNDBL.); Vänjan Brintbodarne (S-ut) o. Gävunda (At), Finnbodarna, Myckelåsen, Landbobyn (Vd); Älvdalen Kåtilla!, Mjågen, Loka, Åsen (Vd); Hamra Tackåsen (1919 Ad) o. »fl.» (1945 Hbs). V. Säfsnäs Strömsdal (1 grupp 1920, At); övriga snr spr. (men spars.) i älvbygderna åtm. till Sälen! samt Baggbäcken (Sfn) ; till större delen nykommen (id.), mest på banvallar (At). Dessutom i Nås Lindesnäs! F. Särna Öjvallberget (Iris Stenberg); Särnabyn! (Vd o.a.). - Ngn gång på naturliga lok. (ss. Nyberget! (SAM. 10) o. Bispbergs klack!) men trol. kommen fr. kulturgränsen, som den annars följer. Ännu på KRÖN:s tid okänd i väster o. nordväst, frånsett Transtrand (enl. HiJLPH.).

f. albidum Hartm.: Folkärna Jularbo o. Grytnäs Mästerbo (Sdn); Säter Ovangårdarna! (ej hybrid!); Söderbärke Vad (d:o, At); Norrbärke Åsmansbo (CED.), m. Munkbo o. Bisingsbo, Sandsta (Dhn: WISTR.); Leksand Laknäs (Håk.). - Möjl. delvis hybrid?

Tillägg 1960

G. verum. -Ö. Hamra Mjösjödammen (1948 Sjöb.). V. Säfsnäs Strömsdal alltjämt (Bj. & Bd), Ulriksberg (G. Jn), Minkushöjden (Bj. & G. En); Floda mln Källbäcken o. Skärklack (iid.). Redan 1845 »mln Lima o. Transtrand r.» (H. v. P.). F. *Idrebyn (1956 Bj.) - därmed i alla snr. - f. albidum v. Asmansbo (CED.) redan 1844 (H. v. P., »v. effusum»).

Tillägg 1970

G. verum. - Nordl. fynd: Transtrand Horrmund stn, Sörsjön stn; Särna Sörberget etc. (allt längs banan: 1961 At).

Tillbaka