Galeopsis tetrahit    Pipdån


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Laggarbov-vändplan (artp.), (12G 7e , [6687630, 1522994] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ), skräphög, 2011 (DABS)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ), tomtmark, rikligt , 2008 (IPt)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Karlgrensgården (artp.), (12G 9b , [6695439, 1507246] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695766, 1507228] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6699092, 1505917] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Sprättbo fäbod (artp.), (12F 6j , [6680702, 1496345] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , ), väg o åkerkanter,luckor i skogsmark, ,frekvens allm. 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ), luckig åker, 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ), ruderat, 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, åkerkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715530, 1499223] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [6718210, 1500760] ), beteshage, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Bakom Lärarvägen, Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719857, 1494671] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), odlad mark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen gårdsplan, 2011 (DABS)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), jordhög, 2013 (Per Johansson)
Dammen (13F 4h , [6720960, 1485720] ), åker, flerst. , 2007 (IPt)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), jordhögar, spridd , 2019 (LBr)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa (13F 4j , [6722, 1498] ), gödslad gräsmark/vägkanter, 1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Laktjärnen sydväst om (artp.), (13F 5j , [6728041, 1495049] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
S om kyrkogården (13G 7b , [6736760, 1506070] ), ruderat ,jordhög, 2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677261, 1487340] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark, ymnigt , 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ), upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14597] ), havreåker (obesprutad) m.G.bifida ,G.speciosa, enst. , 2002 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, några ex , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ), nedlagt grustag,på matjordshög, några ex. , 2003 (IPt)
ÅL

Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), gräsmark, 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
200 m från Pros Olles hus längs stigen mot Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ), halvsandig foderåker i södersluttning, jordrök och svinmålla, 10 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), trädgårdsland, 2008 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsbevuxen vägkant, enstaka , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ), ängsmark, 2000 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ), vägkant, 2018 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ), åkerkant, 2020 (Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ), ruderatmark, 2019 (Kicki Marcus)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ), f.d ladugårdsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), betesmark, 2015 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ), utkast, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Sjugare (13F 8c , ), vägdike med bar jord, 1 ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ), vägren, flertal , 2019 (GHa)
Siljan, nedom Persborg (14F 0c , [67535, 14606] ), strandgrus, 1 ex (bortspolat av höstfloden) , 1985 (TLj)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ), komposthögar, riklig , 1986 (TLj)
Finnbacka (14F 4h , [6770570, 1487420] ), ängsmark, 2007 (DABS)
BODA

Boda kyrkby, Sockenstugan (14F 3d , [6766210, 1467840] ), rabatt, enstaka , 2011 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ), viltåker, enstaka , 2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ), åkerkant,avskalad, enst. , 1997 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ), sommarstugetomt, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), åkerkant, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn, Strandbergsgatans södra ände (14F 5d , [67771, 14661] ), dike vid vändplan, rikligt , 2018 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2018 (GHa)
Sörboda, Finngården (14F 5e , [67769, 14701] ), skogsbacke, enstaka , 2018 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ), jordhög, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), S-vänt granskogshygge, m.Gale.bif. o.Stel. lon., 1988 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenberg v.Högbacka-vägen (14E 5h , [67761, 14369] ), blött vägdike (m.Amerikansk dunört), 1987 (JEd)
Kyrkbyn m.folkskolan o Lillån (14E 5h , [67790, 14358] ), vägslänt m.blottad sand, 1987 (JEd)
Stackmora N-ut (14E 6h , [6781, 1438] ), i nässelsnår vid dike, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1443] ), på blottad jord i dike, 1986 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), nässelsnår o tomtmark, 1986 (JEd)
Unnängena (artp.), (14E 7h , [6786034, 1437491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ), på jordhög m.nässlor, 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [67863, 14480] ), i nässelsnår v.bäck (m.Galium bifida), 1987 (JEd)
Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [6790, 1445] ), i nässelsnår v.fägata, 1987 (JEd)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.), (14F 5b , [6777368, 1455471] ), stenröse, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ), vägkorsning/rastplats, enstaka , 2011 (GHa)
Skattungbyn Ö-ut n.kalkbrottet (14F 6a , [6784, 1450] ), blottad jord i nyl.grävt vägdike (m.Galium bifida), 1986 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ), lindor och ängskanter, småodlingar, spridd , 2020 (LBr)
SOLLERÖ

Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
MORA

Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
VENJAN

Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), gård, ruderat, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), frisk gräsmark f.d. myrodling, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Rambelås (artp.), (14D 9j , [6798159, 1398700] ), ohävdad högörtsfuktäng, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786021, 1401193] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [6787880, 1413950] ), frodigt hygge, spridd , 2017 (LBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [6791600, 1410380] ), 2004 (RBr)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m., noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall vid dyngstack, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ), kulturpåv. mark, 1991 (GEn & HEn)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674932, 1424087] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699140, 1408870] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Storön (artp.), (13E 2d , [6711613, 1417340] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714140, 1420258] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fd Van station (artp.), (13E 4b , [6723907, 1409187] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Forsbäckheden (13D 1j , [67069, 13982] ), kant gammal o ny åker, 1995 (IJo)
MALUNG

Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, ett bestånd , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67211, 13856] ), fuktig näringsrik mark, fåtal , 1998 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
Mellanmon (13D 6g , [6732970, 1384460] ), rudratmark, 4 ex , 2007 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731630, 1385340] ), ruderatmark, c:a 10 , 2011 (MNo)
Öje (13D 9i , [67452, 13949] ), dyngstack, några , 1997 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)
LIMA

Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark med fuktigare delar, 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ), fäbod, rikligt , 2009 (BGM)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns södra del (artp.), (15C 4j , [6824692, 1348333] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särna SV om (artp.), (15D 8b , [6844024, 1358274] ), skräpmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Gunnilnäset sydost (artp.), (15D 8c , [6844192, 1361724] ), öppen odling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ), div kulturmark, flerst. , 1989 (DABS)
Risrösta, Västibyn (artp.), (15D 9b , [6845100, 1356969] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmark som besåtts, några ex. , 1992 (DABS)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ), div kulturmark, flerst. , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)

Dalarnes Flora