Galeopsis tetrahit    Pipdån


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667732, 151722] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [666966, 152168] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667456, 150865] ), skräphög, 2011 (DABS)
Marken (12G 4b , [667459, 150849] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [667613, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sjulsbo (12G 5c , [667696, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [668279, 150131] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [668168, 151377] ), tomtmark, rikligt , 2008 (IPt)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [6683963, 1485491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , ), väg o åkerkanter,luckor i skogsmark, ,frekvens allm. 1988 (THe)
STORA TUNA

Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [669390, 147020] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [669453, 147940] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [669764, 148625] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [669948, 148512] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Yttre Baggbo (13F 0e , [670078, 147289] ), luckig åker, 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715530, 1499223] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Stabergs trädgård (13F 3j , [671597, 149872] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [671821, 150076] ), beteshage, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
SO om Stålmyran (13F 4g , [672166, 148489] ), odlad mark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [672014, 148746] ), gräsbevuxen gårdsplan, 2011 (DABS)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), jordhög, 2013 (Per Johansson)
Dammen (13F 4h , [672096, 148572] ), åker, flerst. , 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa (13F 4j , [6722, 1498] ), gödslad gräsmark/vägkanter, 1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
S om kyrkogården (13G 7b , [673676, 150607] ), ruderat ,jordhög, 2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Lamborn (14F 2i , [676304, 149497] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åsmansbo (12F 5g , [667719, 148198] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark, ymnigt , 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14597] ), havreåker (obesprutad) m.G.bifida ,G.speciosa, enst. , 2002 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [671275, 146186] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, några ex , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ), nedlagt grustag,på matjordshög, några ex. , 2003 (IPt)
ÅL

Solberga, Konsten (13F 5d , [672957, 146641] ), gräsmark, 2010 (JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
200 m från Pros Olles hus längs stigen mot Slätthagen (13F 6e , [67343, 14737] ), halvsandig foderåker i södersluttning, jordrök och svinmålla, 10 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vägkant, 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673431, 148133] ), vägkant, 2010 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673432, 148116] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [673668, 148160] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [673690, 148164] ), trädgårdsland, 2008 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsbevuxen vägkant, enstaka , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Attjärnbo (13F 8g , [674038, 148333] ), ängsmark, 2000 (JJa)
LEKSAND

Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ), f.d ladugårdsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), betesmark, 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673202, 146403] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [673689, 146746] ), utkast, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Sjugare (13F 8c , ), vägdike med bar jord, 1 ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [674330, 146938] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [674557, 147095] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Siljan, nedom Persborg (14F 0c , [67535, 14606] ), strandgrus, 1 ex (bortspolat av höstfloden) , 1985 (TLj)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [675102, 147251] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ), komposthögar, riklig , 1986 (TLj)
Finnbacka (14F 4h , [677057, 148742] ), ängsmark, 2007 (DABS)
BODA

Boda kyrkby, Sockenstugan (14F 3d , [676621, 146784] ), rabatt, enstaka , 2011 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Väster om Mödalen (14F 3d , [67689, 14657] ), viltåker, enstaka , 2017 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ), åkerkant,avskalad, enst. , 1997 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ), sommarstugetomt, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), åkerkant, enstaka , 2013 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ), jordhög, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), S-vänt granskogshygge, m.Gale.bif. o.Stel. lon., 1988 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenberg v.Högbacka-vägen (14E 5h , [67761, 14369] ), blött vägdike (m.Amerikansk dunört), 1987 (JEd)
Kyrkbyn m.folkskolan o Lillån (14E 5h , [67790, 14358] ), vägslänt m.blottad sand, 1987 (JEd)
Stackmora N-ut (14E 6h , [6781, 1438] ), i nässelsnår vid dike, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1443] ), på blottad jord i dike, 1986 (JEd)
Kallmora , fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), nässelsnår o tomtmark, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ), på jordhög m.nässlor, 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [67863, 14480] ), i nässelsnår v.bäck (m.Galium bifida), 1987 (JEd)
Skr.-Djurberga fäb. (14E 8j , [6790, 1445] ), i nässelsnår v.fägata, 1987 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ), vägkorsning/rastplats, enstaka , 2011 (GHa)
Skattungbyn Ö-ut n.kalkbrottet (14F 6a , [6784, 1450] ), blottad jord i nyl.grävt vägdike (m.Galium bifida), 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
MORA

Färnäs (14E 3h , [676691, 143649] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [678460, 138680] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), gård, ruderat, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), frisk gräsmark f.d. myrodling, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Rambelås (artp.), (14D 9j , [6798159, 1398700] ), ohävdad högörtsfuktäng, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786021, 1401193] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678627, 140797] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [678788, 141395] ), frodigt hygge, spridd , 2017 (LBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [679160, 141038] ), 2004 (RBr)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ), 2003 (LBr)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [680086, 141249] ), fäbodvall vid dyngstack, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ), kulturpåv. mark, 1991 (GEn & HEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
NÅS

Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [669914, 140887] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
MALUNG

Kvissedforsen (13D 2i , [671022, 139414] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, ett bestånd , 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67211, 13856] ), fuktig näringsrik mark, fåtal , 1998 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
Mellanmon (13D 6g , [673297, 138446] ), rudratmark, 4 ex , 2007 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [673163, 138534] ), ruderatmark, c:a 10 , 2011 (MNo)
Öje (13D 9i , [67452, 13949] ), dyngstack, några , 1997 (MNo)
LIMA

Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark med fuktigare delar, 2016 (MNo)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ), fäbod, rikligt , 2009 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ), div kulturmark, flerst. , 1989 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmark som besåtts, några ex. , 1992 (DABS)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ), div kulturmark, flerst. , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)

Dalarnes Flora