Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkrar, allmän , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Hedemora stad,v.spannmålslager eft.jvg (12G 6b , [66841, 15095] ), banvall, 1 ex. , 1987 (TLj)
HUSBY

Österby (13G 0d , [67032, 15188] ), potatisland, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
GUSTAFS

700 m NV Ljusterbro (12F 9i , [66962, 14945] ), trädesåker, rikligt , 1991 (JEd)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, rikligt , 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Domnarvets järnverk (13F 1f , [67082, 14799] ), i plantering mot Rivoli, enst. , 1987 (SNy)
Dalsjö (13F 1g , [6708, 1484] ), kornåkrar, fl. , 1987 (TLj)
800 m SV Tallbacken,längs kraftledn. (13F 1g , [67090, 14833] ), oljeåkerkant, enst. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Dalviks kvarn, nordligaste byggnaden (13F 1i , [67055, 14915] ), grusplan bland gräs, 100-tals , 1999 (SBm)
VIKA

Sörbo strax V lv (13F 2j , [67101, 14962] ), dynghögar vid fd. ladugård, riklig , 1990 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Falu gruva (13F 4h , [67204, 14896] ), jordtipp bland slgghögar i nässelbest., enst. , 1987 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Ön (13G 7b , [6736200, 1506970] ), fuktig ängsmark i fd hästhage, fåtalig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), ~refl~ ,betesäng, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462010] ), nedlagt grustag , matjordsupplag, 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14631] ), trädgård, fåtal , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), trädgårdsland, fåtalig , 2001 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ), åkervägkanter, 1996 (JMa)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6732820, 1472010] ), vägkant, 2018 (JJa)
LEKSAND

Berg (13F 6c , [67324, 14613] ), kompost o.potatisland, rikl. , 1987 (TLj)
S.Bergsäng (13F 8c , [67433, 14612] ), sädesåker, 1 ex. , 1992 (MKp)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [67464, 14556] ), potatisland, rikl. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ), rabatter, flertal , 2013 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ), obligatorisk i byns potatisland,även i åkerkanter,komposthögar,etc, flerst,mkt riklig , 1986 (TLj)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ), igenväxande grusplan, rätt rikligt , 2011 (GHa)
BODA

Ovanmyra (14F 2d , [67649, 14685] ), dike utanför gödselstack, enstaka , 2008 (GHa)
Sinksjömyren (14F 3d , [67685, 14676] ), ~refl~ ,övertäkt f.d. tipp, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

200 m Ö Pundsmyr (14F 5c , [67752, 14648] ), diken (tillsammans med smultron), enstaka , 2011 (GHa)
400 m Ö Pundsmyr (14F 5d , [67752, 14651] ), diken (tillsammans med smultron), enstaka , 2011 (GHa)
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ), runt uthus, flertal , 2013 (GHa)
ORSA

Orsa (artp.), (14E 5h , [6779101, 1436052] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora (14E 6h , [67800, 14386] ), åkerkant ,mkt ogräsrik:flyghavre o veronika-arter, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), f.d.potatisåker (m. åkerveronika), 1985 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67871, 14362] ), ogräsrik trädesåker (m.åker- o.fältveronika), 1987 (JEd)
MORA

Vattnäs nedom kalkberget (14E 4h , [67716, 14350] ), sandiga åkrar / potatisland, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Kvarteret Kullan Malung (13D 6h , [6731580, 1385910] ), ogräs i rabatt, 1 ex , 2014 (MNo)

Dalarnes Flora