Galium spurium ssp. vaillantii ,  småsnärjmåra

DALARNES FLORA 1949

Galium aparine ssp. Vaillantii DC. - KRÖNINGSSVÄRD 18301, INDEBETOU 1879 (som v. infestum) (Linne 1734).

Gammal synantrop, traktvis spr. (-ta.) åtm. i Folkarebygden, Falutrakten o. siluromr., eljest ± s. (i norr tillf.?). S. i flertalet snr, ända till Svartnäs!, Baståsen o. Enviksbyn (At). Icke funnen i Säter-Gustafs-St. Tuna-Borlänge, överhuvud tydl. s. på slätterna. B. Malingsbo M. bruk (Slv.) ; Söderbärke Billsjö, Vik, Vad (At), Prostgården (Enh.); Norrbärke fl. (Dhn), Smedjebacken (Kgn), Finnbo (Oliv.); Ludvika fl. (Dhn), staden (At), Storgården, Digervåla (Fd) ; Grangärde Grängesberg, Stensbo stn, Nykammar (At), Hörkna (Lr). Ö. i alla snr, nedom Siljan spr., på siluren i Rättvik o. Orsa ta., ännu kring Bingsjö fl. (At), även Skattungbyn (Wbm)'; i följ. snr mera s.(?): Boda Västanå!; Ore Dalfors (Fln)1; Siljansnäs Alvik!, Hjulbäck (Ecs.); Sollerö Bengtsarvet (i vårsäd, 1917)!; Mora Garsås!; Bergkarlås!, »Mora» (Hm), väl =Morastrand!; Våmhus kyrkbygden fl. (Ad); Vänjan Finngruvan (At), Myckelåsen, Landbobyn (Vd)'; Älvdalen fl. upp till Åsen!; Mångsbodarna (Vd); Bunkris, Tyrinäs (VEST.); Hamra Tackåsen, Björkberg, Sandsjö (Ad). V. Säfsnäs Gravendal (Nyl.)1, Strömsdal, Annefors, Tyfors (At); Floda Lövsjön, Syrholn (At); Järna Myrbacka (Wdt); Äppelbo Sälen (At); Lima Sörnäs (On)'; Transtrand Horrmund (1937 Hdn). F. Idre Idrebyn (1918, 1922)!, Foskros (trädg., 1918)!, Lillfjäten (i blandsäd, 1906) ! - 1 ss. G. aparine.

Tillägg 1960

Galium aparine ssp. Vaillantii. - S. *Säter Fiskbäcken (Dn). B. Norrbärke Hagge stn; Ludvika Hammarbacken, Ned. Persbo, Sörvik (allt Bj.), Våghalsen (id. & G. En); Grangärde komministerg:n (1845 H. v. P.), Västansjö hytta (Bj.), Botåsen (Gs). Ö. Mora Noret (1844 H. v. P.). V. Säfsnäs Skräddartorp (G. Jn); *Nås Nederborg (Lz). - Oftast i pot.-land.

Tillägg 1970

Galium aparine ssp. Vaillantii. F. *Särnabyn (1961 At).

Tillbaka