Galium album x verum    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), t.allmän , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ), örtrika vägkanter, 1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Västanå, nära gml jvg t.Vikmanshyttan (12G 7a , [66867, 15023] ), gräsmark, bestånd , 1980 (EDn)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670153, 152247] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Hysta vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), vägslänt, 1990 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant /dike, 2014 (DABS)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [669727, 148653] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
SILVBERG

Rusgården (12F 7h , [66892, 14861] ), vägkant, fåtalig , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Dala Airport södra delen (12F 9h , [669948, 148512] ), gräsmark, flerst. , 2012 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [671264, 147298] ), gammal ängsmark, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
VIKA

Dalviks by, vägskälet mot Skutviken,100 m N om sydligaste gården (13F 1i , [67067, 14922] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [671597, 149872] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [673282, 150359] ), strand, 2015 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), vägkant, rikligt , 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Åsmansbo (12F 5g , [667732, 148215] ), torrbacke ,slänt, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [666177, 146382] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), sandig sydslänt med föräldrarna, enstaka , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671383, 146292] ), vägslänt (m.föräldrarna), sparsamt , 2002 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [672034, 146035] ), ängsmark nära spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [671413, 144092] ), fäbodvall, 1 ex , 2008 (IPt)
MALUNG

Järnvägsstation (13D 6h , [673144, 138550] ), banområde, rikligt , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora