Galium album x verum    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), t.allmän , 1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Knutsbo till Skinnarbo, väg W704 (artp.), (12G 2g , [6664274, 1532112] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Sjövik, väg W709 (artp.), (12G 4f , [6672037, 1529320] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GARPENBERG

Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ), örtrika vägkanter, 1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Västanå, nära gml jvg t.Vikmanshyttan (12G 7a , [66867, 15023] ), gräsmark, bestånd , 1980 (EDn)
HUSBY

Näs kungsgård, väg W752 (artp.), (12G 9c , [6695955, 1512464] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Therese Kalling, Emma Karlsson, Kurt-Anders Johansson, m.fl.)
Stjärnsund (13G 0e , [6701530, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Hysta vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), vägslänt, 1990 (JEd)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant /dike, 2014 (DABS)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
SILVBERG

Rusgården (12F 7h , [66892, 14861] ), vägkant, fåtalig , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, flerst. , 2012 (DABS)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ), gammal ängsmark, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
VIKA

Dalviks by, vägskälet mot Skutviken,100 m N om sydligaste gården (13F 1i , [67067, 14922] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732820, 1503590] ), strand, 2015 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, rikligt , 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åsmansbo (12F 5g , [6677320, 1482150] ), torrbacke ,slänt, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661770, 1463820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), sandig sydslänt med föräldrarna, enstaka , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713830, 1462920] ), vägslänt (m.föräldrarna), sparsamt , 2002 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720340, 1460350] ), ängsmark nära spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
LEKSAND

Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
RÄTTVIK

Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), torr kalkgräsmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
ORSA

Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775319, 1437371] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 1 ex , 2008 (IPt)
MALUNG

Järnvägsstation (13D 6h , [6731440, 1385500] ), banområde, rikligt , 2012 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Galsjövallen (artp.), (15D 8b , [6840076, 1357179] ), fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora