Galium album x verum

DALARNES FLORA 1949

Galium mollugo x verum.. - WISTRÖM 1905 (K. P. Hägerström 1882).

spr. bland föräldrarna, på sistone alltmera vanlig. S., B., Ö., V. i minst 20 snr (c. 50 kända lok.) upp till Orsa (fl.), Gåsvarv (Lr) o. Skålnio (1882 Hm). Publicerad fr. Hedemora (Be: `VISTR.), Norrbärke (CFD.), Leksand (ARN.), Rättvik (DRUCE ss. G. erectum x verum) o. Siljansfors (LUND BL.)

Tillägg 1960

G. mollugo x verum.- Citeras kan: Bjursås Baggarvet (SAM. Exs. 1472).

Tillägg 1970

G. mollugo x verum. Nu ända till *Särnabyn (1961 At). - I östra

Siljansbygden »ofantligt ymnig» (1968 Hyl.).

Tillbaka