Fraxinus excelsior    Ask


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kalkrik mark med rörligt grundvatten, spridd, dessutom ofta förvildad i närheten av bebyggelse , 1995 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673535, 1537242] ), lövskog i gammal bruksmiljö, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bysjöholmarna, Vidön (artp.), (12G 4i , [6672992, 1540545] ), lövskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), 2015 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant, 2019 (IPt)
Fornby, Storbyan (artp.), (12G 6h , [6683104, 1535589] ), frisk gräsmark betesmark, noterad 150 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Fornby, Storbyan (artp.), (12G 6h , [6683215, 1535577] ), askallé, noterad 50 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.), (12G 6h , [6683263, 1535420] ), allé lönnallé, noterad 80 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
Fornby (artp.), (12G 6h , [6683740, 1535183] ), askallé, noterad 50 cm diam , 2020 (Janolof Hermansson)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 2e , [6664917, 1522839] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), skogsbryn och åkerkanter, enstaka mindre träd , 1987 (LBr)
Högsbergets västsluttning (12G 3e , [66651, 15226] ), hygge o rik gransluttning, talrik , 1988 (DABS)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ), örtrik ängsgranskog, t.riklig , 1988 (DABS)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667355, 1521452] ), ca 5 cm och 6 meter hög , 2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667357, 1521463] ), planta av ask. , 2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667364, 1521464] ), plantor av ask , 2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667372, 1521470] ), ca 15 cm , 2020 (Jonas Muntlin)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

S. om väg vid Askösjön (12G 4d , [66728, 15168] ), granskog, m.a , 1983 (CWa)
Hyttan (12G 4e , [6672698, 1522714] ), dälja på båda sidor av ån, massvis , men det mesta som sly , 2008 (Henrik Holmström)
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ), bäckravin, 2016 (DABS)
AVESTA

Bergsnäsvägen (artp.), (12G 3e , [6669657, 1520929] ), en liten planta, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
GARPENBERG

Fänsjö (artp.), (12G 6e , [6680687, 1520939] ), friska, 20 -tal , 2020 (Andreas Öster)
Realsbo hage (domänreservat (12G 6e , [66818, 15244] ), gammal hagmark, vanlig i området , 1985 (MDv)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.), (12G 6e , [6681903, 1524327] ), noterad , 2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.), (12G 6e , [6681903, 1524327] ), större delen av de stora askarna nu döda eller döende på grund av aspskottsjukan..de yngre askarna under 5 cm i diameter lever och är fina., noterad , 2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, Garpenberg (artp.), (12G 6e , [6681903, 1524327] ), ca hälften av askarna i det nö hörnet av realsbo hage har dött och fallit omkull. resten står men är hårt angripna av askskottsjukan och kommer snart att dö., 30 , 2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
Realsbo hage (artp.), (12G 6e , [6681913, 1524243] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), hagmark, flera vuxna dungar samt riklig föryngring i omgivn. , 1989 (JEd)
Dammen (artp.), (12G 7e , [6688144, 1520227] ), 2 , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, riklig föryngring , 1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [6690, 1522] ), f.d. slåttermark, nu ask-asp-björkhagar och lundar, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Hummelbo (12G 8e , [6693610, 1524620] ), vägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, 4 gamla, många små , 1989 (HPe)
Bondbo (artp.), (12G 5c , [6676459, 1514381] ), vägkant bakom ladugård, 1 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hedemora central park (artp.), (12G 6b , [6684070, 1509971] ), ett välutvecklat träd 10 m eller högre. inga skador syntes., 1 , 2020 (Claes Möre)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan, "Skrasselforsen" (12G 7a , [6686, 1501] ), lövskog intill bäck, 3-4 vuxna, många små , 1989 (HPe)
Granbo (DF), (12G 7a , [66869, 15022] ), vid vägar m.m, talrikt (sedan gammalt) , 1985 (EDn)
Hamre efter gamla byvägen mot Hedemora (12G 7c , [66865, 15116] ), vägkanter m.f.d.slagna vägrenar, enst.föryngring , 1988 (TLj & LBr)
Vikbyn (12G 7d , [66888, 15150] ), beteshage, 1 dunge ungträd , 1988 (TLj & LBr)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ), på åsens topp, 1 st 5 meters ex. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66989, 15091] ), strandskog, några , 1988 (MDv)
Borkvarnen (artp.), (12G 9g , [6696569, 1530186] ), omkrets 470 cm i brösthöjd , 2016 (Staffan Müller, Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), lundartad veg.i anslutning till klipphällar, >10 ex , 1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Dalkarlsberget ca 1 km Ö Furuåsen (13G 2e , [67105, 15229] ), ngt örtrikare kärr i skog (nu hygge) o omgiv.fastmark, sparsam , 1989 (JEd)
Dalkarlsberget 1 km N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ), omkring kalkbrott på hygge,flerst., mest ungplantor flerst. , 1989 (JEd)
SÄTER

Bispberg (artp.), (12F 8j , [6693615, 1499239] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [66932, 14832] ), kulturmark ,självföryngrade från planterade ex., 1988 (THe)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

St.Holmsjön (artp.), (13F 0h , [6703022, 1485581] ), noterad, 7 stora träd troligen planterade , 2019 (Gunnar Bäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Islingbyholen (13F 1g , [67082, 14817] ), lövskog, massor av småplantor , 1986 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, stark föryngring i västra delen , 2015 (SNy)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Båtstavägen (artp.), (13F 2f , [6710060, 1476330] ), noterad planterad , 2020 (Irene Andersson)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67052, 14947] ), lundartad artrik blandskog, 28 träd + asksly , 1996 (SBm)
Rankhyttan (13F 1i , [67062, 14949] ), skogsdunge med lövträd, 3 träd , 1998 (SBm)
Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Slaggen 55 (artp.), (13F 3g , [6715468, 1484078] ), liten askpopulation i vägkanten/skogen mittemot slaggen 55 , 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6737090, 1506360] ), intill jordhög ,ruderat, enstaka , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttruin, en rätt stor vid bäcken, självsådd , 2001 (BFo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ), ladugårdsbacke, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Knipberget, 4 km NNV Björsjö (12F 2f , [66615, 14752] ), igenväxande hagmarh, ~10 ex , 1986 (TLn)
Västangårdsvägen 6 (artp.), (12F 3e , [6669214, 1472341] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Linus Jern)
Eriksbergsvägen (artp.), (12F 3f , [6669743, 1476024] ), allé ofullständig blandallé, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Skeppmora (artp.), (12F 3c , [6667530, 1462330] ), gårdsmiljö, 2014 (Janolof Hermansson)
Gonäs Bergsmansgård (artp.), (12F 4c , [6670144, 1460895] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), ödetomt, enstaka små plantor , 1989 (HWk)
"Laggarudden ""Ortrons gruva""" (artp.), (12F 4c , [6672730, 1463970] ), klibbalkärr, 2009 (Janolof Hermansson)
Laggarudden (artp.), (12F 4c , [6672919, 1463961] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Sörvik (12F 4c , [6673950, 1463790] ), vägkant i hyttslagg, 3 stora träd , 2005 (HWk)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.), (12F 4c , [6674069, 1464697] ), fuktigt, 2014 (Janolof Hermansson)
Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674229, 1464013] ), 1 träd , 2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Limberget i Sörvik, södra delen (artp.), (12F 4c , [6674260, 1464660] ), i kalkbrottet, 1988 (Janolof Hermansson)
Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674336, 1463999] ), 1 träd , 2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Sörvik, Västerbackarna (artp.), (12F 4c , [6674340, 1463980] ), gård, 2005 (Janolof Hermansson)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.), (12F 4d , [6670789, 1466320] ), parkmiljö igenväxande parkmiljö, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Sunnansjö nära bron (artp.), (12F 5a , [6677370, 1453200] ), övergiven åkerkant, 2000 -- , 2010 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, herrgården (artp.), (12F 5a , [6677565, 1453235] ), gård, 1989 -- , 2007 (Janolof Hermansson)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Grangärde (artp.), (12F 6a , [6682450, 1454250] ), mellan åker och väg, 2010 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Ösjöbodarna (13F 1b , [67050, 14575] ), i anslutning till ett av husen i den NV gårdsklungan, 2 ex , 1994 (ÖSp)
BJURSÅS

Bäcken upp till Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734153, 1474634] ), rikligt med unga plantor där kraftledning korsar prosgårdsvägen., noterad , 2020 (Gustav Sjöblom)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 1 gammalt träd , väl ursprungligt planterat , 2009 (IPt & RNy)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Tibblebeget (13F 6b , [6734, 1457] ), SV-vänd sydbergsbrant int.byn, fl.småex. , 1987 (TLj)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Västanvik, Laggerholsvägen (artp.), (13F 7a , [6735423, 1453100] ), 1 , 2020 (Ville Pokela)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, en liten planta , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Söderås v. N.Bäck infarten (13F 9c , [67476, 14631] ), aspdunge, ~15 ex.(ca 5 m) , 1988 (TLj & LBr)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

N. Lenåsen,v.vägkorset SV Jugasskär (14F 3d , [67660, 14697] ), almsnår, 1 ex (ca 3 m.h.) , 1985 (TLj)
ORSA

Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), 2015 (Lars Bruks)
avk2019MITT218 (artp.), (14E 6i , [6782364, 1443262] ), 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
MORA

avk2019MITT460 (artp.), (14E 4h , [6770485, 1437918] ), bakslant, 2 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Päckfall (Äppelbo finnmark) (12D 6j , [66837, 13998] ), vid den östligaste gården, 1995 (IJo)

Dalarnes Flora