Fraxinus excelsior ,  ask

DALARNES FLORA 1949

Fraxinus excelsior L. - HULPHERS 1762, UGLA 1768. - Fig. 9.

spr. i Folkare h:d (o. ngt högre); dessutom förv. i några sydi. snr. S. By Näckenbäck o. Trolltjärnsbäcken (smärre ex., At (:) SAM. 21), Valla (En (:) ib.), Konnsjön o.fl. (KRÖN.); Folkärna Svensbo (Lr), Dalsberga (flera ex.)!, Skuggbo (Alb. Nilsson: AND. 02), Lövsvedan, Buskbo, Nickarvet N om Germundstjärn, Överbo N om Dammsjön (Lr); »n. Krylbo v. Dalälven» (And.)' trol. =följ.; Grytnäs Åsbo!1 (Loss. 42*), Hyttan v. Grytnäsån (ib.), Askön (förr talr., nu 1 träd: DAHLS. 23*); Garpenberg (UGLA, HAGL.) kring Finnhyttan (id.)!, Realsbo 1, Fransbo! (JANS.)2, Ljusfallet (Siv.)!, Basttjärn, Acktjärn (rikl.), Fensjö, Hagbo, Nygården, Gruvgården, Rönningen, Hummelbo fäb., Hälsingbo (Lr), m. Hälsingbo o. Kättsbo (G. Iggberg); Husby Dalkarlsbo (id.)2, »Husby» (IND.), möjl. samma st.? - Även uppg. för Hedemora (Ind.)1 o. Säter Nordalen (BOLIN 43*), väl endast förv., så även t.ex. kring Vikmanshyttan (Dn) ; i Falutrakten 2 knappt annat än odlad (Klb.). B. trol. icke vild, dock uppg. för Norrbärke (HiiLPH.); ej återf. där, men förv. både i Söderbärke (At), Ludvika fl. (Fd, Bj.) o. Grangärde Sunnansjö (Fd). - Odlad upp till Orsa (Ag). - Ryktesvis anförd fr. [Al] Tällberg (KRÖN.), Rättviks finnmark o. Älvdalen (HiiLPH.); trol. misstag. »Ask» i Malung (LIN. Iter p. 335) är tryckfel (läs: asp). - Äldsta flora-uppg. hos HARTM. 1838. - 1 AND. & BIRG. p. 181. 2 HALDEN p. 861-867.

Tillägg 1960

Fraxinus excelsior. - S. Folkärna Åvsta äng (Tr); Garpenberg Bensåsen »bl. a. en mkt stor» (Sj.). - Om askens tidigare odling se ECKERBOM (1951).

Tillägg 1970

Fraxinus excelsior. - S. *Avesta Älvnäs, väl endast förv. (At); Hedemora Rävbo, d:o (Dn).

SBT .81 1987

Fraxinus excelsior, ask. Falun stadsparken, odlad i få ex i området ut mot Herdinv, ingen föryngring sedd! Leksand som förvildad i skogsmark och i större ex sedd i Åijer och Tibble; Åsledens fäb, inplanterad omkr 1946 (LK).

Tillbaka