Euphrasia frigida    Fjällögontröst


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Hemfjällstangen, Alstigen i NO (artp.), (14D 5c , [6777255, 1361302] ), noterad , 2016 (Stina Eriksson)
Västerdalälven vid Skäftholmen o någon km N-ut (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Fulån (artp.), (15C 7i , [6835362, 1344162] ), noterad , 2019 (Tomas Lundqvist)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Fjätnäset mot Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), strandgrus, riklig , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Strax nedströms lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ), örtrik strandbrink, t.rikligt , 1992 (DABS)
Örebäcken 300 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68522, 13495] ), öppen gräsmark vid bäckdråg, 1989 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), örtrik källpåverkad mark i skog och på kalfjäll, t.rikligt , 1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ), örtrik källpåverkad mark i skog och på kalfjäll, t.rikligt , 1992 (DABS)
Nysätersvallen- Hammarstöten,längs stigen (16D 3d , [6865, 1365] ), näringsrikt kärr, 3-4 ex , 1989 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , ), källdrag, fuktängar, m.a. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), frodigt, tuvigt strandkärr, spridd , 2018 (LBr)
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrebyn v.'Idregården' (16C 2h , [68642, 13384] ), vägkant, t.rikl. , 1988 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Sörälven nedom Hösthån, fl! (16C 3g , [6868, 1330] ), rika stränder, vägkant,etc., rikl. o fl! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ), örtrik sänka i granskog, t.rikligt , 1989 (DABS)
1,5 km S Städjan (16C 3j , [68697, 13463] ), i kanten på myrmark, m.allmän , 1988 (HLe & UGn)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ), uttorkad bäckfåra, m.allmän , 1988 (HLe & UGn)
Nipfjället, 1 km V Bolagsvallen (16C 4j , [6874, 1345] ), fjällrished, t.rikligt , 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed, i örtrika sänkor, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, t.rikligt , 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Valdalsbygget strax N-ut (16C 7c , [68868, 13133] ), kalkpåv.uttorkade fuktsvackor, flerst. o riklig , 1990 (DABS)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [6888, 1313] ), kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed, flerst. o riklig , 1990 (DABS)
Stora Olån (16C 7d , ), sträner längs ån, mkt.rikligt , 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, spridd , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ), fuktigt dike, 2014 (MNo)
Lövåsen, flerstädes (16C 7e , [6886, 1321] ), gräsängar vid f.d.fjällgård, rikligt , 1990 (DABS)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6889530, 1329710] ), granskog med källdråg, spridd , 2020 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ), rika källdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Stora Olån (16C 8c , ), sträner längs ån, mkt.rikligt , 1990 (DABS)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Stora Olån (16C 8d , ), sträner längs ån, mkt.rikligt , 1990 (DABS)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6892737, 1317053] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
M. Sjöstugan o Jakobshöjden (16C 8d , [6893, 1317] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Sjöhöjdens S-sida (16C 8d , [6894, 1315] ), fuktsvackor i fjällsluttning, m.fjällkåpa, 1988 (JEd)
Storvätteshognas SV-ut flerst ~ 10 lokaler (16C 8e , ), gräsängar i fjällsluttning o längs fjällbäckar, rikligt , 1990 (DABS)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng, 1987 (JEd)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), m.allmän , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ), rikkärr,ängsmark,bäckkanter, 1987 (JEd)
Storån, fl! (16C 8g , [6893, 1332] ), strandängar, 1987 (JEd)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ), rikkärr,ängsmark,bäckkanter, 1987 (JEd)
Storån, fl! (16C 8g , [6894, 1331] ), strandängar, 1987 (JEd)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), stränder och skogsängar, rikligt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida mot Långfjället - frekv:t.a! (16C 9d , ), sjöstränder,bäckdråg,fjällkåpe-ängar, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ), skogsäng, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Främst omkr.Strömmen (16D 5a , ), ängsgranskog,rikkärr,åns strandängar, frekv. m.a ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), örtrika kärrdråg, sparsamt , 1994 (DABS)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna ( även 2- 0-) (16D 7a , [6886, 1351] ), strandsnår o dyligt, rikligt , 1994 (DABS)
Grötvallsjön (17C 0d , [6903, 1317] ), sjöstrand resp bäckkant på kalfjället, 1988 (JEd)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), gräsmark nedom kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora