Euphrasia frigida ,  fjällögontröst

DALARNES FLORA 1949

Euphrasia frigida Pugsl. (»E. latifolia», »E. minima»). - FRÖDIN 1911 (a) p. 175 (Linne 1734(?), K. P. Hägerström 1882).

spr. i fjälltr., även fl. i norra skogslandet, nästan nående Siljan. Ö. Orsa Kallholn (Ag [U]); Dovängetl; Älvdalen fr. Blyberg o. Evertsberg! spr. norröver till Åsen!, Navarnäs! o. Svartberg (FRQD. l.c.); Granånäs (VEST.). V. Lima Skålnio (Hm), Limberget!, Sörnäs!; Sarpålänget!; Transtrand Horrmundsberget!, Fiskarheden! o.fl. längs älvdalen till Fulunäs!; m. Gammelsäter- o. Mellanfjällen!, Köarskärsfjället (Sng). F. spr. på fjällen i väster o. norr (Vedungs- o. Nipfj. osäker), nedstig. i Särna till Sildret! o. Särnabyn (på Brossön!), i Idre till Idrebyn, Ned. Byggningen, Burusjön o. Lillfjäten!

Äldsta iakttagelsen bör väl tillskrivas Linne (»variat-flor. minutissimis», Fl. dal.); misstänkt är dock, att en dylik f. (»med ganska små blr») omtalas så sydligt som m. Äppelbo o. Järna (Iter p. 341).

Tillägg 1970

Euphrasia frigida. - Ö. *Mora Läde v. älvstr. (Grt); * Våmhus Tvärrymdalen (GRAN.); Älvdalen Aftasgrav (Mm).

Tillbaka