Euphorbia cyparissias    Vårtörel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bengtsbo (12G 5i , [66790, 15423] ), ängsbacke, kvarstående eller förvildad , 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ), f.d.stationsträdgården, kvarstående eller förvildad , 1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ), vid hyttruin, kvarstående eller förvildad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, fåtal , 1990 (HPe)
HUSBY

Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
STORA TUNA

Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, rikligt , 2015 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Ornäs (13F 2h , [67102, 14851] ), talldunge m lingontuvor,spr. fr. trädg.utkast intill massflykt!, rikl. , 1988 (TLj)
VIKA

800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), ödegård, gammal trädgårdsmark, 25-tal , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719273, 1494897] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Nära bron till Hillersboda (13G 7b , [6735340, 1505800] ), vägkant, ej nära trädgård, fåtalig , 2009 (JWk)
Gammelfäboden, östra delen (artp.), (13G 7c , [6739832, 1513701] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Flatnan (12F 0g , [66535, 14832] ), vid gammal husgrund, tämligen rikligt , 1980 (RNo)
Stora Tolvsbo (12F 1g , [66590, 14848] ), rikligt på 2 ställen , 1981 (RNo)
Korsheden,mellan landsvägen och Bartjärnen (12F 2h , [66645, 14882] ), gammal åker, 1981 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Smedjebacken (artp.), (12F 3f , [6668706, 1477807] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Åsmansbo (12F 5g , [6677370, 1482100] ), vägkant o slänt mot tomt, riklig , 2003 (IPt)
GRANGÄRDE

Norrbo vid lv Ö om ån (12F 6a , [66843, 14531] ), sandslänt, riklig , 1989 (JEd & LBr)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Björka mot By (13F 2b , [6713110, 1459690] ), gammal tomtmark,kvarstående, t.rikligt , 2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, slänt, rikligt , 2004 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ), mager ängsmark/gammal gårdstomt, 2017 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås skovägen 35 (artp.), (13F 7g , [6736069, 1481374] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
RÄTTVIK

Rättviks kalkverk (14F 0d , [67543, 14656] ), botten av sandtag, tätt inom en kvadratmeter , 2008 (GHa)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755250, 1458830] ), jvg-slänt mot Siljan, rikligt , 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1493970] ), gräsmark, 2007 (DABS)
BODA

Gulleråsen mittemot Å A Andersson (14F 4d , [67719, 14663] ), vägren, ymnigt inom ett litet område , 2009 (GHa)
ORE

Furudal mitt emot Hockeyborg (14F 6c , [67838, 14643] ), vägren, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
ORSA

Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), enstaka ex. , 2014 (Bengt Oldhammer)
Heden n.lv. mot V (14E 6h , [67819, 14383] ), förvildad på mager sandig gräsmark int.trädgård, 1985 (JEd)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad, kvarstående? , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
MORA

Bergkarlås, genomfartsvägen (14E 3h , [6769510, 1435990] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Villbäck (artp.), (12E 2g , [6661212, 1432332] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag bron väst om dammen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Skräddartorp, Säfsnäs (artp.), (12E 5g , [6678049, 1432675] ), noterad växer rikligt i gammalt trädgårdsland , 2020 (Göran Johansson)
MALUNG

Mobyn (13D 6h , [6732576, 1385509] ), ruderatmark vid bensinstation, c:a 10 ex , 2005 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897000, 1335464] ), kvarstående vid den gammal stuggrunden, 1996 (TLj)

Dalarnes Flora