Euphorbia cyparissias ,  vårtörel

DALARNES FLORA 1949

Euphorbia cyparissias L. - WISTRÖM 1905 (Indebetou 1880-t.).

Smått förv. (nära täppor), t.ex. S. By Horndal (Bojan Jacksson); Folkärna Norelund (1880-t. Ind.); Silvberg Grängshammar (vägkant, Jsn). B. Norrbärke Eriksberg spars. (Dhn: l.c.) trol. utg. (id. 1914), Ljusåsen (1910 Lkt), Hagge (1923 Kgn), Åsmansbo (vägkant, CED.). Ö. Gagnef (banvall, E. Bergqvist); Leksand komministergården (stranden, Ecs.). V. Järna Nordanåker (vägdike, 1919 At). - Även på kyrkogårdar, t.ex. Garpenbergs (HALL.).

Tillägg 1960

E. cyparissias. - Som odlingsrest el. förv. på många st. upp till *Älvdalen (FÄRJE). Nämnas må: *Sundborn Karlsbyheden i grustag (Anita Lilljeforss).

Tillägg 1970

E. cyparissias. - Ännu några exempel (bland många): *Grytnäs Månsbo bangård (At); *Söderbärke Gläfse hyttbacke (Bj. & Nsv.): *Grangärde Västansjö fl. (Br, Bj.).

Tillbaka