Erophila verna    Nagelört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djupvik (12G 5h , [66750, 15369] ), gångväg i björkbacke, riklig , 1994 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66750, 15387] ), torrbacke, riklig , 1994 (K.Bengtsgård)
Åkersbyn,vid Österviken (12G 5i , [66783, 15420] ), torr åsbacke, mkt riklig , 1992 (LBr)
Rossberga (12G 6g , [66828, 15334] ), åsparti, riklig , 1994 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66831, 15357] ), klippa vid vägen, 1 kvm , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), grustag, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Pellbo (12G 4g , [66744, 15303] ), gammal vall, spars. , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Hällby (12G 5b , [66765, 15064] ), fårhage, fåtal , 1989 (HPe)
HUSBY

Stjärnsunds herrgård (artp.), (13G 0e , [6701665, 1522460] ), 40 m2 , 2017 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Säterdalen V om Ned.Stubbersbo på Ö-sidan av ån (12F 8j , [66926, 14980] ), S-exp.ravinslänt,nu igenvuxet av skuggande häggsnår, 1 ex. (mln.stigen o. ån) , 1988 (JEd)
Bispberg (12F 8j , [66935, 14990] ), vägkant / dike, t.rikl. , 1989 (SJa)
Bispberg vid gruvhålet (12F 8j , [66936, 14991] ), sydexp. klippa, rikligt , 1989 (JEd)
GUSTAFS

Naglarby, Fridhems handelsträdgård (13F 0h , [6700090, 1487322] ), rikligt , 2017 (SNy)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), torr tomtmark vid gammal skola, 2015 (IPt)
Långsjön Romme (13F 0g , [6700512, 1483491] ), stranden badplatsen, 2019 (SNy)
Långsjöbadet (13F 0g , [6700529, 1483516] ), sandig badstrand, rikligt , 2020 (SNy)
St Tuna kyrka (13F 0g , [6704075, 1481608] ), kyrkogårdsmuren, 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), gräsyta, 2020 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, rikligt på i övrigt kala fläckar , 2015 (SNy)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), 25 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Solbrinken 18 (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), 25 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ), åsskärningen vid järnvägen, 2020 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710357, 1476476] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Båtstasjöns badstrand (13F 2f , [67104, 14764] ), sandig mark med gles veg., 100-tals , 1988 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710635, 1476742] ), sandig gräsmatta, 2020 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710813, 1476976] ), sandig gräsmatta, 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712387, 1475390] ), badplatsen, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
Ornäs, Haganäs (13F 2h , [67103, 14869] ), sliten grässlänt, enst. , 1987 (TLj)
VIKA

Kyrkbyn 150 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), S.exp. åsslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), bar jord i dvärgbarrväxtodling, ~100 m2 , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Vallavägen, Nedre Norslund (artp.), (13F 3i , [6719853, 1492393] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Trotzgatan, Falun (artp.), (13F 4i , [6720970, 1490670] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Fisktorget i Falun (artp.), (13F 4i , [6721165, 1490210] ), 1 mē , 2018 (Lennart Bratt)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Palmsgårdens gårdstun (artp.), (13G 6b , [6733230, 1505800] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737035, 1506271] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Svärdsjö kyrka (13G 7b , [67371, 15063] ), gräsmattor samt kyrkogådrsmur, rikligt , 2007 (IPt)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, riklig , 1992 (JEd)
Kyrkogårdsmuren (13G 7b , [6737200, 1506390] ), rel fåtalig , 2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka. (artp.), (13G 7b , [6737202, 1506390] ), på och nedanför kyrkogårdsmur, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Linghed i torrbacke vid Åsvägen (13G 8a , [6740589, 1503514] ), torrbacke, 2002 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6670920, 1465560] ), 2015 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6670920, 1465560] ), 100 plantor , 2012 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6670920, 1465560] ), 3 mē , 2020 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6670920, 1465560] ), 3 mē , 2018 (Thorild Jonsson)
Hammarbacken,Ludvika (artp.), (12F 4d , [6671699, 1465659] ), 20 m2 , 2017 (Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Sunnansjö v.Sandvikens badplats (12F 5a , [66775, 14542] ), sandblottor vid sjön, spridd-t.rikl. , 1988 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag,tipp,jordhög, fåtal , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713570, 1463650] ), släntkrön ravin (betesmark) mot åker, ca 20 m2 , 2009 (IPt)
Bodarna , vid byns festplats (13F 2c , [6714240, 1462670] ), trampad gräsmark vid dansbana och korvstånd, ca 30 m2 heltäckt yta på 3 skilda ytor , 2005 (IPt)
Kyrkogården (13F 3b , [67194, 14590] ), grusgång, t.riklig , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6738843, 1451798] ), vägkant, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739502, 1451120] ), vägkant, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ), vägkant ner till sjön, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
LEKSAND

Cirkle K Leksand (artp.), (13F 7b , [6735775, 1456398] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Käringberget (13F 7b , [67365, 14556] ), hällmark, t.rikl. , 1995 (MKp)
Böle (13F 7c , [6739120, 1463730] ), betesmark, 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [67423, 14538] ), sandstrand v.gräsmatta o båthus, enstaka , 1987 (JEd)
Bergsäng, vid bystugan (13F 8b , [6744650, 1459530] ), gräsmark, ca 2 m2 , 2007 (IPt)
Tällberg, Holen (13F 9b , [6745040, 1456080] ), hällmark, t.rikl. , 1995 (MKp)
RÄTTVIK

Enåbron (artp.), (14F 0c , [6751758, 1462685] ), massvis, helt vitt på 5-10 kvadrat vid stranden samt vid enåbron, 1998 (Bengt Oldhammer)
Rättvik, kommunalhuset (14F 0c , [6752130, 1462780] ), gräsmatta, tiotals , 2016 (GHa)
Rättvik,Storgatan intill hemslöjden (14F 0c , [67523, 14626] ), trottoarkant, ~15 ex. , 1988 (TLj)
Kyrkogårdsmuren (14F 0c , [67527, 14616] ), riklig , 1986 (TLj)
Vasastenen , Stiftsgården (14F 0c , [67531, 14615] ), gräsmattor,småbackar, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Travbanan (14F 0c , [67544, 14626] ), mager gräsmatta, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Orsa campingen (artp.), (14E 5g , [6778990, 1434732] ), intill asfalten vid ångbåtsudden, 1995 (Bengt Oldhammer)
Orsa strandbad v.Lillåns V-ände (SÖ stranden) (14E 5g , [67792, 14344] ), på sandstrand v.bad, trol.inkommen med utlagd sand (något höstblommande!), t.rikl. på ca 10 m2 , 1988 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), banvall, 2009 (Ralf Lundmark)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6777479, 1436703] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6777479, 1436703] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6777479, 1436703] ), södra tillfälliga parkeringen/öppna ytan vid hembygdsgården, 1999 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778888, 1436099] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), massvis vid järnvägen, vitt på flera kvadratmeter , 1997 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), vid värmekulvert, blommande i massor , 1993 (Bengt Oldhammer)
Fjällsocknarna

IDRE

Idre (artp.), (16C 2h , [6864320, 1337711] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)

Dalarnes Flora