Erophila verna ,  nagelört

DALARNES FLORA 1949

Erophila verna (L.) F. Chev. (1)raba v:a). - WAHLENB:G 1824.

spr.(-ta.) upp till Säter, t.s. till södra Siljan o. kulturspridd även högre. S. By o. Folkärna kring älven ta., i övrigt f1.; Grytnäs Åsbo (In de B.)!; Garpenberg Sotbo (Lr); Husby Myckelbyn!; Hedemora a. (Be), fl.!, även Norn!; Säter o. St. Skedvi ej s., nordligast v. Nyberget! (SAM. 10): Gustafs Solvarbo (CED.); Silvberg ta. (Ads.); St. Tuna Frostbrunnsdalen (FREND.); Gagnbro (Ll); Borlänge B. by (c. 1907) o. Gylle (1900 DI), Forssa!, Tjärnaberget (Bn) ; Torsång Milsbo!, Ornäs (M. Vestlund) ; Vika (Karin Garfve); St. Kopparberg Grycksbo (1890 Bk); Svärdsjö Boränget (Aul.), Borgärdet (FORSSL. 111:2 p. 123). B. Malingsbo M. bruk (SIv.)!, Nyfors (At); Söder- o. Norrbärke fl. mest omkr. Barken (jfr CED.); Ludvika L. bruk v. järnv. (Dhn). väl =Hammarbacken (Fd). Ö. Gagnef Säl (Fr.), Lindan, Djurmo klack (Ll), Gråda (v. forsen)!; Ål Rexbo (Wb.); Bjursås Storgården (1891 Jn); Siljansnäs Björkberget (Klh.); Leksand Djura (Dgd), Gråda!, Tibble (Arn.), Åkeröl, Noret (Ecs.), Käringberget (Bk); Rättvik i åkr. (1893 Kk), kyrkvallen (1901 Gn); Mora Vimo stn, M. stn (Vd), Morastrand (Ld, Bk) ; Orsa Lisselhed (banvall, par ex., Ag) ; Ore Dalfors stn o. 'Knacknäs' (Rqt). V. Säfsnäs (Fk); Floda kyrkogården! - Överhuvud mycket kulturgynnad, delvis tillf.

Tillägg 1960

Erophila verna. - S. Silvberg Rusg:n o. Klockares (Bj.); St. Tuna Österby, Hinssjön, Norr-Amsberg o. Borlänge Båtsta (Tr). B. Ludvika kring Herrg:n fl. (Bj.), Norrvik (Gs); *Grangärde Botåsen (tillf.) o. Sunnansjö (Gs), Bastbergets fäb. (Nmn). Ö. Gagnef Björka v. banv.-stugan (Pt).

Tillägg 1970

Erophila verna. - S. St. Tuna Rommehed (Bj.), Lennheden (Tr); Falun i staden fl. (Mor.).

SBT .81 1987

Erophila verna, nagelört. Aspeboda Vassbo 1971! St. Tuna kyrkomuren (SN); Lennheden (G. Tholander). Borlänge Båtsta (SN). Leksand Noret vid kyrkan; Hjortnäs brygga, äng ovan stranden, riklig 1975. Rättvik Persborg på grusgång 1971 (allt ! ).

Tillbaka