Eriophorum scheuchzeri    Polarull


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ), rikdråg med ockra i stormyr, spridd , 2013 (LBr)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Sälens fjällkyrka (artp.), (14D 7b , [6785376, 1356008] ), vägkant, noterad , 2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Göljåfjället,1 km SV Göljåstugan (15C 5i , [6829, 1340] ), liten fjäll-lok, riklig , 1995 (LBr)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ), 1996 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Grövelsjön (16C 8d , [68926, 13151] ), sankmark, rikligt på några kvm , 2009 (MNo)
Grövelsjöns S ände (16C 8d , [68931, 13168] ), sandmark, vått, några m2 , 1990 (LAr)
Storvätteshogna 700 m SSV Santesonstjärn 1090 m.ö.h. (16C 8e , [68933, 13243] ), översilningsmark nedom snölega, enstaka , 1990 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, c:a 25 , 2007 (MNo)
Juttulslätten, centrala delarna (artp.), (16C 9h , [6896631, 1337632] ), blomning , 2013 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora