Eriophorum scheuchzeri ,  polarull

DALARNES FLORA 1949

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe (E. capitatum). - SWARTZ i Sv. Bot. 1809: id. [1807].

ta. i de nordv, fjällen, sällan långt nedstig. i skogslandet. Ö. Älvdalen Gala Porfyrverket på, torrlagd sjöbotten, 2 ex. 1906! (SAM. 10 p. 26), e-25 ex. 1911 (Hbm); ållstugan v. Gryvelån, få ex. (VEST.). [V. Transtrand »på fjällmyrorne» (KRÖN. 43), hittills ej återf.]. F. Särna Särnabyn (Wg, Vd) v. prästgården (Cn: l.c.)!, n. Kryptjärn!, uppåt Älgaråsvallen fl.!; Heden (Arb. o.a., jfr OLSSON, WISTR.) ; Idre Härjehogna (Hng) ; Nipfjället (KELLGR.)!, nordligare fjäll ta.; skogslandet fl. ned till Idrebyn (Olss.)!

Tillägg 1960

Eriophorum Scheuchzeri. - F. Idre Gråhöa (H. & G. En).

Tillägg 1970

Eriophorum Scheuchzeri. - *V. Transtrand V. Sälen i vägdiken uppåt högfjällshotellet (1968 Bj.); en äldre, misstrodd uppg. alltså kanske riktig (se D. Fl.). F. Idre Gränjesåsvallen (Bj.); Flötningen (Er. & Osc.).

Tillbaka