Epilobium alsinifolium    Källdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ), kallkälla, flertal , 2017 (GHa)
ORE

1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ), källa med järnockra i vägdike, enstaka , 2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ), bäckdråg från kallkälla i ungskog, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Unnängena (artp.), (14E 7h , [6786034, 1437491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäcken, vid vägtrumman i norr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

LIMA

Stora Tandån där den går ihop med Saldalsbäcken (14C 7i , [6788190, 1344580] ), bäckstrand, några ex , 1996 (MNo)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6786738, 1349292] ), 1991 (Arne Anderberg)
Bredmyran (artp.), (14D 0e , [6752626, 1374996] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

Näråkällan (artp.), (14C 8i , [6792163, 1342061] ), vid stort källutflöde i kraftledningsgata, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Lägerdalen (artp.), (14C 9j , [6795680, 1348870] ), granskog, vid bäck i dalgång, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.), (14D 4f , [6772070, 1376890] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Storfjällsgraven (artp.), (14D 6b , [6783820, 1357220] ), noterad , 2017 (David Göransson)
Storfjällsgraven (14D 6b , [6783820, 1357220] ), källdrag, rikligt , 2007 (MNo)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ), ~10 ex , 1989 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Lövåsens östra sluttning (artp.), (15C 3j , [6818206, 1345620] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåsens östra sluttning (artp.), (15C 3j , [6818206, 1345620] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, Johanne Maad)
Fulufjäll, Tangådalen (15C 4i , ), källflöden, flerst. , 1987 (TLj)
Fulufjäll, Tangådalen (artp.), (15C 4i , [6822500, 1342500] ), källflöden, noterad , 1987 (Tomas Ljung)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , [68305, 13302] ), vid bäck fuktig gräsmark, m.allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, källbäck mm, spridd , 1996 (LBr)
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ), källa, riklig , 2010 (LBr)
Torsbergets sydvästsluttning (artp.), (15C 7j , [6836969, 1345943] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ), stor källa, sparsam , 2010 (LBr)
Fulan, västra stranden (15C 9g , [6849770, 1331970] ), källdråg intill ån, spridd , 2013 (LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848665, 1344251] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849348, 1344016] ), källflöde i sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849398, 1343978] ), källflöde i sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
2 km N om Bergsvallen (15C 9j , [68498, 13459] ), källa, 1989 (DABS)
Särnaheden mot S (15D 9a , [6848, 1351] ), rik bäcksänka, 1989 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), rikmyr och källsprång, fåtalig , 2014 (LBr)
600 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13489] ), källa i rikkärr, sparsamt , 1989 (DABS)
Örebäcken ,V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68515, 13484] ), källdråg intill bäcken, 1989 (DABS)
Örebäcken 200 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68523, 13496] ), fuktsänka vid bäckdråg, 1989 (DABS)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Louise Grundeus)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), rika källrännilar, t.riklig , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ), rikkärr med källor, riklig , 2008 (LBr)
IDRE

Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ), rikkärr och källa, sumpskog, riklig , 2018 (LBr)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), källdråg vid bäck, ett par m2 , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ), översilningsmark vid bäck, riklig , 1990 (CAl)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Stora Olån (16C 7d , [68894, 13169] ), källflöde, sparsamt , 1990 (DABS)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889773, 1318948] ), källa källa i örtrik granskog med källbäckar, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Sågliden Ö (artp.), (16C 7e , [6886308, 1322035] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
dike vid väg, SSO Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6892538, 1317167] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [68935, 13483] ), källbäck med Montia, 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora