Epilobium alsinifolium ,  källdunört

DALARNES FLORA 1949

Epilobium alsinifolium Vill. - HAUSSKNECHT 1884: P. Olsson [1859].

spr. i tjälltr., s. nere i skogslandet till Garberg o. Lima. Ö. [Mora', säkert =följ.»]; Älvdalen Garberg (1886 0. Olsson & G. & B. Zetterström [U]); Öv. Navardalen (T. Vesterlund: VEST.), n. Långsjön, n. Mosseberg, n. Tyrinäs, [Nybodarna] n. Särnavägen 2 lok. (ib.). V. Lima Risheden!, Norränge!; Sarpålänget!; Transtrand Vörderås!; Gammelsäterfjället (On), Hemfjället ovan Millarssätern!», Säljsätern!, Köarskärsfjället!, Persbergs fäb. (Sfn), Fulunäsl2, n. Grundforsen (flera bäckar)! F. ungef. som föreg. art (c. 30 lok.) : Särna fl. kring Fulu- o. Vedungsf jällen!2; Heden (Olss.) !1; Idre Härjehogna (Hng) !, Dikesmyran!; Kvitån n. Idrebyn (Bk) o. vidare norröver till Olån!, Grövelsjön (Kj.), Töfsingdalen (se ARW.), Ov. Hågådalen!; Storvätteshogna o. Slugufjället i trädgränsen (Fd). - 1 SAM. 10 p. 24. 2 SAM. 17. 3 På vissa ark står nämligen »Mora, Garberg».

Namnet har använts förr (THED. 39), o. trol. sågs väl arten av flera äldre fjällresenärer; beläggex. äro dock E. Hornemanni. 

E. alsinifoliuim x Hornemanni. - SAMUELSSON 1909 (id. 1908).

V. Transtrand Hemfjället ovan Millarssätern! (SAM. 10 p. 24), Köarskärsfjället! F. Särna Girådalen o. Bergådalen på Fulufjället!; Idre Hällsjön (H. Smith). 

E. alsinifolium x palustre. - MURBECK 1886 (P. Olsson 1859).

Ö. Älvdalen [Nybodarna] n. Särnavägen, Lånån (VEST.). V. Lima o. Transtrand: samma lok. som E. alsinif. (ej Risheden?, Vörderås?, Gammelsäterfj.?), bl.a. Fulunäs 1 (SAM. Exs. 1220). F. Särna n. Storbron!, Girådalen!; Heden (Olss. (:) MURB.)!1; Idre in. Idrebyn o. Kvassåsenl, Foskros!, Lövåsen!», Grövelsjödalen!, Långfjället n. 'Jakobs fiskarstuga' (Kj., det. Sam.), ovan Nersthån (Fd: ARW.). - På sina st. ofta rikligare än föräldrarna». - 1 SAM. 17 (p. 207, 208).

Möjl. hör hit »E. origanifoliuni *anceps» (BjÖRNSTR. 1858).

Tillägg 1960

E. alsinifolium. - V. Lima Kinnvall[sjö]sätra (Tr, vid. At). F. Idre Fjätvallen (Bj.).

E. alsinifolium x palustre. - Lima bland föreg. (Tr, vid. At).

Tillägg 1970

E. alsinifolium. - Ö. * Våmhus Tvärrymdalen (GRAN.), Moral Våmh. 3 km S om Kräckelbäcken (Grt).

Tillbaka