Echium vulgare    Blåeld


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66864, 15338] ), bruksområde, 20 ex , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.), (12G 3e , [6669863, 1520183] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
GARPENBERG

Fänsjö (12G 6e , [66806, 15208] ), vägdike mot åker, flertal ex. , 1985 (MDv)
Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter 0 gruvvarphögar, rikligt o spridd , 1989 (JEd)
Holmgruvan eft. Persbovägen (12G 6e , [66845, 15203] ), torra vägkanter o.gruvvarp, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 2000 (TLj)
HEDEMORA

Vikmanshyttans f d järnvägsstation (12G 7a , [66865, 15031] ), banvall, 1 ex , 1989 (HPe)
Österby , v.Viggen (12G 7b , [66891, 15083] ), vägkant, 1 ex. , 1989 (KJo)
HUSBY

Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
GUSTAFS

NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ), grustag, 1995 (SJa)
Gustafs (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Koppslahyttan vid St. Vägen (artp.), (12F 9f , [6696095, 1476658] ), 20 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Stora Tuna (artp.), (13F 0g , [6702702, 1483030] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Romme, vägkanten (artp.), (13F 0h , [6700146, 1485448] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Borlänge ,bangården (13F 1f , [6706, 1478] ), 6 m2 + spridda ex , 1988 (BJn)
Lusmyren (13F 1f , [67060, 14793] ), på jordhögar, 1 ex. , 1987 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6706410, 1478720] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Hörnet Hantverkargatan-Gesällgatan (13F 1f , [67067, 14794] ), vägren, 1 ex , 1986 (LNi)
Borlänge bangård. (artp.), (13F 1f , [6707181, 1479102] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ovanbrogatan (13F 1f , [6707850, 1479470] ), slänt mot järnväg samt spårområde, rikligt , 2011 (IPt)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67081, 14808] ), 1 ex. , 1987 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Ornäs f.d.jvg-stn o. banvallen S-ut 400 m (13F 1g , [67096, 14846] ), torra banvallar, ~30 ex. , 1987 (TLj)
Ornäs f.d.jvg-stn o. banvallen S-ut 400 m (13F 1h , [67099, 14850] ), torra banvallar, ~30 ex. , 1987 (TLj)
Ornäs (artp.), (13F 1h , [6709976, 1485145] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Ornäs eft.jvg 500 m N St.Ornäs (13F 2h , [67106, 14860] ), torr banvall, ~10 ex. , 1988 (TLj)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6718981, 1493732] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Korsningen Roxnäsv./V. Strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719009, 1495422] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.), (13F 4h , [6721162, 1489650] ), 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Falun, norra utfarten mot Rättvik (13F 4h , [6723170, 1489420] ), i och omkring rondellen, enstaka ,2003- , 2008 (TLj)
Falun (artp.), (13F 4i , [6720585, 1491283] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Falun,Tullstation (13F 4i , [67207, 14911] ), mellan spåren, 2 ex , 1986 (TLj)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, 1 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Jvg station (12F 2h , [66614, 14851] ), torr ängsmark, enstaka , 2004 (IPt)
NORRBÄRKE

Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, några få ex. , 1983 (RNo)
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), torrbacke / vägkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Ludvika, järnvägsstationen (artp.), (12F 4d , [6670297, 1465426] ), noterad , 2018 (Lars Erik Norbäck)
Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670335, 1465398] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Bakom Ludvika järnvägstation (artp.), (12F 4d , [6670390, 1465440] ), kant till barngård, 100 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Björnhyttans sopstn. (artp.), (12F 3b , [6669257, 1457099] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 30 , 2010 (Magnus Stenmark)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ), järnvägsområde, 1996 (JMa)
BJURSÅS

Tallbovägen (13F 7f , [6736970, 1476850] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735430, 1482500] ), vägkant, 2012 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [67446, 14764] ), vägren, rikt längs ett par meter av vägrenen , 2018 (GHa)
Vägen norr om Sörskog (13F 8f , [6744650, 1476470] ), vägkant, 2018 (JJa)
SILJANSNÄS

Gesunda-Siljansnäs , vid infarten till Limå bruk (13E 7i , [6739120, 1441250] ), vägkant, 3 ex , 2011 (Stina Johansson)
Kyrkbyn (13E 8j , [6740, 1448] ), tomtmark/vägrenar, spridd i hela sluttningen , 2008 (DABS)
LEKSAND

Igelbergets sandtag (artp.), (13F 6a , [6732830, 1454774] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Söder om Risholen (13F 8d , [6741260, 1467500] ), vägkant, 2015 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Kullsbjörken 1 km väst om (artp.), (13F 9b , [6746580, 1459038] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Vidablick (13F 9b , [6746540, 1459280] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Vikarbyn f.d.jvg-stn (14F 0b , [67545, 14577] ), gammal bangård, ~50 ex. , 1987 (TLj)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6751592, 1462608] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752218, 1462560] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), 100-tals , 1996 (Bengt Oldhammer)
Siljansbadets camping (14F 0c , [6752554, 1462134] ), sandstrand , några meter från vatnet, 2012 (BOr)
Lokstallarna,spårområdet (14F 0c , [67526, 14622] ), grusplaner,grushögar, flerst. , 1986 (TLj)
Jvg stn ,nu spr även till industrspåret (DF-70), (14F 0c , [67526, 14623] ), bangård, rikligt ,kvar sedan årtionden , 1990 (ABj)
Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ), ca 200 m lång jordvall intill vägen, rikligt , 2008 (BOr)
Industrispåret mot kalkverket (14F 0c , [67533, 14633] ), banvall, ~50 ex , 1986 (TLj)
Lisskog (14F 0e , [6752060, 1472320] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Övre Gärdsjö, Ollas Olles gård (14F 1d , [6757420, 1469370] ), kanten av grusad gårdsplan, fåtal , 2009 (GHa)
Nedre Gärdsjö 100 m S bystugan (14F 1d , [6757980, 1468430] ), vägren, enstaka, (troligen trädgårdsrymling) , 2009 (GHa)
Ingels åt N (14F 1d , [6759610, 1466860] ), vägkant, spridd , 2018 (LBr)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, vägkanter, enstaka , 2007 (DABS)
ORE

Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ), sandig slänt, tiotal , 2009 (GHa)
ORSA

Ångbåtsudden (14E 5g , [6778740, 1434910] ), strandpromenaden, 1 ex , 2009 (BOr)
OK i Orsa (14E 5h , [6777, 1436] ), vägkant, 8 ex. , 1989 (BOr)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), 7-8 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Centrala Orsa (artp.), (14E 5h , [6778473, 1436294] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6778707, 1436180] ), 5 , 2010 (Magnus Stenmark)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 4 , 2017 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Sollerön ,200 m S om kyrkan (14E 1h , [67558, 14354] ), torra vägkanter, ~25 ex. , 1989 (TLj & LBr)
Vid Kyrkan (14E 1h , [67561, 14355] ), vägkant, 1 ex , 1989 (BOr)
MORA

Siljanssågen (14E 3g , [6765420, 1434340] ), vägslänt, sparsam , 2017 (LBr)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), bladrosetter vid järnvägsspåret plattform 1 intill stationshuset , 2015 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), fyra platser intill spåret vid järnvägsstationen, 25 cm höga, 1985 (Bengt Oldhammer)
Bergkarlås (artp.), (14E 3h , [6769372, 1437534] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen Risa (artp.), (14E 4h , [6770286, 1438049] ), 3 , 2016 (Thomas Westin)
Risa (artp.), (14E 4h , [6770519, 1437914] ), vägkant, 2011 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (artp.), (14E 5c , [6779260, 1411900] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
Oxberg, vid ån från Pellsjön (14E 5c , [6779354, 1411928] ), 10-tals , 2012 (BOr)
ÄLVDALEN

Källtjärn, väg O om (artp.), (15D 4i , [6822731, 1391804] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670536, 1412871] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), 50 , 2010 (Magnus Stenmark)
Noret (13E 3e , [6716650, 1423870] ), vägkant, 1 ex , 2011 (Stina Johansson)

Dalarnes Flora