Echium vulgare ,  blåeld

DALARNES FLORA 1949

Echium vulgare L. - WAHLENBERG 1824 (id. 1823).

Synantrop, av gammalt sporadisk i vallar etc. men s., blott i söder ngn gång stationär. S. Garpenberg Brattfors (En, HAGL.), Långviken talr. på flera st. (1922 Lr, 1932 Isr.), Finnhyttan (par ex., Dn), »Garpenberg» ännu 1947 (Marg. Lindberg) ; f.ö. väl endast tillf. (mest enstaka ex.) i By, Folkärnal, Grytnäs, Hedemoral, Borlänge (se p. 69), St. Tuna1, St. Kopparberg, Falun', Sundborn, Enviken samt Svärdsjö Lumsheden (äldsta fynd, WG) ; enl. KRÖN. dock redan hos UGLA 1734. B. Norrbärke Smedjebacken (KRÖN. 43), möjl. =Ljusåsen (1910 Lkl), Starbo (Hm: IND.) ännu på 1890-t. (Ads.). Ö., V., F. enstaka fynd i Bjursås, Orsa, Älvdalen Garberg (KRÖN.) även 1901 (Ld), Floda, Malung1, Lima samt Särna Kryptjärn (1 ex. 1914)! - 1 flera fynd. - T i l l ä g g: Folkärna Hyttbäcken länge rikt. (Lr).

Tillägg 1960

Echium vulgare. - S. Garpenberg Ryllsh:n rik'. (1955 Gunnar Viklund); Hedemora Vikmansh:n (1948-50 Dn); *Silvberg tillf. (Grängsh:r i trädg. 1936: Tr).

Tillägg 1970

Echium vulgare. - S. Folkärna Brovallen (1 grupp 1960 At); *St. Skedvi Anstah:n (vägslänt: 1970 Fe). B. *Ludvika staden tillf. (1 ex., ing. J. B. Edström). Ö. *Rättvik bang:n (BJÖRKL. p. 56, c. 30 ex. 1964-65 Fe); Orsa Torrvål (1956 Lf); Älvdalen Liden i vall (flera'ex. 1960 Fe).

SBT .81 1987

Echium vulgare, blåeld. St. Tuna Romme travbana 1976 (SN).

Tillbaka