Dryopteris dilatata    Lundbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Folkarbo (12G 2e , [6664, 1523] ), i högörtgransog, t.rikligt , 1991 (LBr & JEd)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), ,frekvens ej bedömd 1987 (ÅPe m.fl)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497531] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6694400, 1495950] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
GUSTAFS

300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ), gammal bruksväg/blandskog, 2014 (DABS)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)

Dalarnes Flora