Dryopteris dilatata ,  lundbräken

DALARNES FLORA 1949

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. (D. dilatata). ANDERSSON & HESSELMAN 1907 (G. Hellsing 1891).

a. åtm. i fjällen o. de västra bergstr., f.ö. spr.(-ta.). Känd fr. alla snt utom Avesta o. Torsång (säkerligen förbisedd). - Synes minst vanlig i Folkare h:d: By Färjan, Spisbo (Lr), m. Smedsbo o. Laggarbo (Slv.); Folkärna Bäsinge (At), Bodarna, n. Folkarbo, n. Åvsta, Högsveden (Lr) ; Grytnäs Åsbo!, Askön, Nygården, Knutsbo (Lr), Klintbo klack!

D. austriaca x spinulosa.

S. Sundborn Korså bruk (1918 At). I övrigt ej beaktad.

Tillägg 1960

D. austriaca (D. dilatata). --- (H. v. Post 1845). - *Avesta mot Krylbo (Ir). - Noterades av H. v. P. på Kastarberget.

Tillägg 1970

[D. austriaca (D. dilatata). - Nu delad i 2 arter, av vilka blott D. assimilis S. Walk. är belagd från Dlr. (många herb. ex.). Den andra, D. dilatata (sensu Walker), är mera sydlig o. trol. ej att förvänta här. Jfr NANNFELDT i BN 1966 (med kartor). - För Dlr. kan alltså skrivas:]

D. assimilis S. Walk. (D. austriaca i D. Fl.). - ANDERSSON & HESSELMAN 1907 (ss. D. dilatata), NANNFELDT i BN 1966 p. 149 (H. v. Post 1845). Utbredning, se D. Fl. ( +ett par tillägg hos A. & B. 1960).

[D. austriaca x spinulosa (D. Fl.) strykes; är D. assimilis, det. Nannf.]

SBT .81 1987

D. assimilis, nordbräken. Rätt ovanlig i Falun och dess närmaste omgivning. Stadsparken ett litet bestånd invid Herdinvägens förlängning fram till 1960-t! Utrotades då Västra förbifarten byggdes. Bjursås Ljustjärnängarna 1 lokal! I Leksand rätt vanlig i eutrof skogsmark N om älvbygden (LK).

Tillbaka