Dryopteris cristata    Granbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

500 m SSO Botbenning (12G 6d , [66842, 15190] ), mitt i spåren av traktorkörväg i örtrik sumpig gran-al-björkskog, 1 ex 1987 (BDr) * , 1989 (JEd & BDr)
Hässlens Naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683473, 1524508] ), 2014 (Per Johansson)
HUSBY

Långshyttan vid "Ålderdomshemsmyran" (13G 0c , [67043, 15132] ), sumpskog berikad med gräsklipp o dyl, ca 10 ex , 1992 (AJa)
Intill sjön Rällingens NV-ände (13G 1c , [67057, 15121] ), i fuktig björkskog som vuxit upp på ett gammalt kolupplag, några spridda tuvor , 1992 (Peter Andreasson)
200 m NV Lövnäs intill väg 270 vid Nybobäcken (13G 1c , [67062, 15147] ), björkbevuxen f d myrodling, ca 25 tuvor , 1991 (P. Andreasson o a)
SÄTER

N stranden Laggarbosjön (DBS), (12F 7j , [66861, 14959] ), strandäng,förr betad, c:a 100 ex , 1988 (SSv)
TORSÅNG

N om fåran vid Holmsjön ca 250 m V om Vasstjärns SV-spets (13F 0h , [67024, 14862] ), björkkärr med hägg och torvtäktsgropar, ca 200 tuvor , 1989 (TLj)
Fåran mellan St Holmsjön och älven på S-sidan ca 50 m S om bron (13F 0h , [67026, 14859] ), i björk/hägg-kärr, spridda tuvor , 1989 (TLj)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671462, 148454] ), björksumpskog och starrkärr med lappvide, 3 grupper om totalt ett 20-tal ex , 2005 (LBr)
Billingsnäs 300 m N om sågen (13F 3f , [67186, 14782] ), 1977 (SBm o a) * igenväxta myrodlingar med gles björkskog, ca 35 tuvor i främst dikena , 1989 (JEd o a)
Billingsnäs (13F 3f , [67186, 14782] ), myr i tät skog, foto , 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ), sumpskog, stamkulle av gammal trädstamsdel, 3 blad , 2013 (Torbjörn Ryneus)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

1.5 km SO Oppsveten ,kärret Ö om Malingsbovägen (12F 0g , [6653583, 1482036] ), svagt sluttande kärr mot bäck, (1987 1 planta) ,1 ex (4 blad) , återfynd , 2004 (TPe & ALu)
Österdalarna

ORE

Moränget (14F 6c , [67804, 14624] ), öppet rikkärr, 2005 (BDr)

Dalarnes Flora