Dryopteris cristata ,  granbräken

DALARNES FLORA 1949

Dryopteris cristata (L.) A. Gray.

B. Ludvika Valla i björkkärr (1947 Bj.), tydl. nyinvandrad på lokalen (torrlagd tjärn). Flera tuvor finnas.

Äldre uppg. (utan lok., KRÖN. 43) godtogs av IND. m.fl. men aldrig av HARTM., varav ses att misstag förelåg (trol. orsakat av usel fig. i Sv. Bot.!).

Tillägg 1960

D. cristata. - *S. Avesta Folkskolan i sumpskog 1 tuva (1958 S. Å. Engmer enl. Ir). B. *Norrbärke Sundet (1956 G. Jn & S. Malmrud, vid. Bj.). - Genom utfylln. spolierad v..Ludvika (Bj.).

SBT .81 1987

D. cristata, granbräken. Aspeboda Billingsnäs (S. E. Blom).

Tillbaka