Draba incana    Grådraba


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ), slåtteräng, (kontr.LBr), 2000 (MOh)

Dalarnes Flora