Draba incana ,  grådraba

DALARNES FLORA 1949

Draba incana L. - LILJEBLAD 1798 (id. 1797).

s., oftast kulturspridd. »På berg i Dalarne» (l.e.), kanske =följ. lokal. S. St. Skedvi Nyberget ett par st.! (WISTR.) bl.a. kalkberget! (SAM. 10), här trol. inhemsk. Ö. Orsa Lindänget 1 ex. 1916 (Ag). V. Transtrand Fiskarheden på gårdsplan (1917)! F. Särna Särnabyn (1881 Ab.)!; Idre Idrebyn i örtbacke 1922!-25 (Fd).

Tillägg 1960

D. incana. - F. Särna Heden (1955 G. & H. En).

Tillbaka