Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ), våt myr med spridda träd, tämligen riklig , 1991 (PDm)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Kärr nedanför Blåkullberget (12F 5h , [66766, 14862] ), rikkärr, 4 ex , 1986 (ALu)
GRANGÄRDE

Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675130, 1441810] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677592, 1448884] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677592, 1448884] ), fastmattekärr, 5 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren söder om vägen (artp.), (12E 5j , [6677720, 1448950] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677841, 1448712] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (12E 5j , [66782, 14478] ), rikkärr, t.rikligt , 1987 (PHe)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678234, 1447821] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678350, 1447845] ), rikkärr med tall mix av axagmyr och tallrismosse, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682370, 1442080] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 N om vägkröken (14F 4b , [67704, 14588] ), myr, rätt många , 1990 (ABj)
BODA

Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
1 km V Enbärstjärnen (14F 4c , [67705, 14600] ), rikkärr, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Blomsänget, 500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14640] ), extremrik-kärr, tiotal ,frekvens m.allm. , 2004 (GHa)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ), rikkärr, tiotals både vita och blå , 2001 (GHa)
ORE

Moränget (DF), (14F 5c , [67799, 14625] ), rikkärr, 2 ex , 1987 (JEd , TLj)
ORSA

Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Abborrtjärnheden (artp.), (15E 4g , [6822819, 1430005] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
HAMRA

Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [68429, 14548] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Svartåmyran, NV-delen, N Lågbuslåttan, 7-9 km SO Fågelsjö kapell (artp.), (16E 0j , [6850662, 1446398] ), på myr, 2009 (Fredrik Jonsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), fattigmyr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661058, 1419100] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661115, 1419269] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661220, 1419293] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661228, 1419321] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662640, 1434435] ), fastmattekärr med blåtåtel, blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 2g , [6664838, 1434180] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665295, 1424930] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665350, 1424903] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665427, 1424801] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665457, 1424876] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665506, 1424828] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665558, 1424773] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3f , [6665045, 1425064] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3f , [6665131, 1425060] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3f , [6665400, 1425400] ), rikkärr, 1985 (Lennart Bratt)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), sluttningskärr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
MALUNG

Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ), backkärr med järnockra, 4 ex , 2000 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ), rikkärr, 2014 (BGM)
TRANSTRAND

Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Kallsjövägen på Bergasidan (artp.), (14D 5d , [6776843, 1369297] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794430, 1355400] ), myr, öppen, sluttande, 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794560, 1355360] ), myr, öppen, sluttande, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794660, 1355400] ), myr, öppen, sluttande, 9 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793068, 1362186] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354940] ), myr, öppen, sluttande, 11 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795390, 1354870] ), myr, öppen, sluttande, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795430, 1354850] ), myr, öppen, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354770] ), myr, öppen, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354800] ), myr, öppen, sluttande, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354800] ), myr, öppen, sluttande, 12 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795560, 1354740] ), myr, öppen, sluttande, 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795560, 1354770] ), myr, öppen, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795570, 1354750] ), myr, öppen, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795570, 1354780] ), myr, öppen, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795590, 1354750] ), myr, öppen, sluttande, 6 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Åsmyrarna (artp.), (14D 9a , [6795719, 1354832] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795050, 1355110] ), myr, öppen, sluttande, 15 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795060, 1355100] ), myr, öppen, sluttande, 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795090, 1355090] ), myr, öppen, sluttande, 16 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795120, 1355070] ), myr, öppen, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795130, 1355050] ), myr, öppen, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Kronparken (artp.), (15C 0j , [6800311, 1347577] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Kronparken (artp.), (15C 0j , [6800830, 1347734] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Kronparken (artp.), (15C 0j , [6800994, 1347682] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ), rikkärr med källor, 1 ex , 2009 (LBr)
IDRE

Storgjotkölens Ö-sida i S-kanten ( conf.Ö.Nilsson Uppsala) (16C 2c , [68619, 13120] ), rikkärr, i år minst 5 blom.ex. ( rapporterad 1986) , 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), rikkärr, 1 ex. , 1986 (DABS)

Dalarnes Flora