Dactylorhiza traunsteineri ,  sumpnycklar

DALARNES FLORA 1949

Orchis Traunsteineri Saut. - TOLF 1898: id. 1897.

B. Grangärde Örtjärn, Ljungåsen (flera tf.), Lövkullen (ism.), Källfallet, Stor- o. Digelskyttmossarna (SJÖRS 48 p. 162, 163*; det. Nannf.). Ö. Rättvik Gärdebyn v. Siljan (Pn); Ore Änderarvet (Bj.), Moränget (TOLF); Orsa Tallängsmyren S om Kvarnberg (Fdn); Vänjan Landbobyns besp.-skog (Vd); Älvdalen uppåt Evetsberg! (vid. Neum.); v. Aspvasslan n. Navarnäs! (vid. Neum.), S om Tyrinäs (det. Neum., VEST.). V. Säfsnäs Hälsonsbäcken (ÖI.); Gubbtjärn N om Låsån (N. Wegner), S om Palmhöjden (B. Wegner, båda enl. Kj.); Malung v. Halgån n. Mattsudden, åtm. på värmlandssidan (Kj.), [södra] Vimyren (SJÖRS 48 p. 152), [Öje] Bäcksundet (TOLF 98 (b) p. 121); Transtrand Rörkällmyren (TOLF). F. Särna (E. Pettersson [U]), Högfliot (f. fl. alb., G. Wernell [F]) - den sista hänförd till O. lapponica Last. (det. Nannf.). - Delvis tydl. identisk med under O. incarnata nämnda ff.

Tillägg 1970

O. Traunsteineri SAUT. (O. angustifolia, p. p.). - LARSSON 1868,1 TOLF 1898 (O. E. Nygren 1860-t.).

spr. (åtm. traktvis) i sydväst o. väster, helst i bergstr.; eljest s. upp till Särna. - Till lokalförteckn. i D. Fl. måste fogas en del uppg:r hos A. & B.; vidare bör från 0. inc. i D. Fl. överföras vad som kallades »O cfr-Traunst.» (åtm. till stor del hithör.) o. trol. ännu några uppg:r (Barktorp' m. fl. i Malung). - Nya uppg:r bl. a. *Norrbärke St. Flatnan, enst. (Bj. & Wm.), Grangärde Igeltjärn (Bj.), *Mora & Orsa Hästfloten (GRAN., Lf), Orsa Vässinkoski (Sj.), Malung Nysälen etc. (Er.).

Arten företrädes i Dlr. mest av en icke namngiven, »mesotrof» (enl. HYL.), västligt betonad ras, som ofta saknar bladfläckar (i motsats till »normal» Traunst.). Det är i sht denna typ, som träffas i sydv. Dlr. (talrika fynd särsk. i Grangärde, Säfsnäs o. Malung). Dess begränsning o. utbredning t. v. oklara, liksom f. ö. artens förhållande i siluromr. m. m.

Den i vissa myrar mkt starka formväxlingen tyder som sagt på hybridbildning o. -klyvning, men ingen säker hybrid är känd (utom O. maculata x Traunsteineri). Dock uppges »flera» finnas i Grangärde (Gs i Dalademokraten 30/4 1955), och O. inc. x Traunst. antydes från värml.gränsen (HANNERZ 1942).

Tillbaka