Cryptogramma crispa    Krusbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Göljåns övre del (artp.), (15C 6i , [6831, 1341] ), i stor mängd uppe på fjället där bäckravinen öster om stugan skurit enormt, 1998 (Bengt Oldhammer)
Göljådalen vid bäck från Göljåstöten (15C 6i , [6831, 1341] ), blockmark, spridd , 1996 (H.Weibull)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ), 1996 (DABS)
Härjehogna (DFl-50), (16C 0b , [68508, 13064] ), blockbrant, rikligt , 1986 (DABS)
Molnets S-brant på ca 1000 m.h (16C 5j , [68770, 13457] ), fuktig rasbrant, spridd , 1983 (TLj)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ), blockmark med insprängd gräshed, spridd och ställvis mycket riklig , 2018 (LBr)
Storvätteshogna 1 km SSV Santesonstjärn (16C 8e , [68931, 13242] ), blockmark i O-sluttning, 1 tuva , 1990 (DABS)
Storvätteshogna 400 m SSV Santesonstjärn 1150 m.ö.h. (16C 8e , [68936, 13245] ), blockmark i S-exp fjällsluttning, rikligt , 1990 (DABS)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ), blockig bergsbrant, rikligt , 2014 (MNo)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället), (16C 9d , [68951, 13154] ), SO-vända klippor, t.rikl! , 1988 (JEd)

Dalarnes Flora