Cryptogramma crispa ,  krusbräken

DALARNES FLORA 1949

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. - A. J. RETZIUS, Fasc.

Obs. bot. 1, 1779 (p. 32: sedd i herb. B. Leche, tagen - i Dalafjällen). F. Idre [Härjehogna »hoit oppe» (SoRENS.), norsk mark]; Nipfjället: n. Nipvallen!, Nipstöten (Ht) o. Molnets sydsida (c. 1000 m) rikt.! (SAM. 17, bl.a. Taf. VII*); Salfjället! (HOLMB.). - RE'rzius' uppg., sedan betvivlad (WG), godtogs en tid (HARTM. 1849-70) men vann ingen bekräftelse förrän 1906 (Sam.).

Tillägg 1960

Cryptogramma crispa. - F. Idre Härjehågna på svensk sida (1958 H. & G. En). Även återf. på Salfjället (1953 S. Ullerstad).

Tillbaka