Chenopodium hybridum    Lönnmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Päronbo trädgård (artp.), (13G 0e , [6701547, 1522480] ), i trädgårdsland, 1 plantor/tuvor , 2018 (Claes Hellqvist)
SILVBERG

Gården Fallet (12F 7e , [6686188, 1471887] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708954, 1479132] ), ogräs i trädgård, 2014 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ), som ogräs i trädgårdsland, 10-20 ex. , 1987 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), nyligen utschaktade gamla tippmassor, tre ex. , 2019 (Tomas Ljung)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Prostgården 1909 (Enh) * massvis 1947 (At) * alltjämt 1964 (Bj) = Söderbärkegården (12F 2h , [66622, 14860] ), i potatisland, utkasthögar och bränngropar enstaka ex, i rabatterna kring mangårdbyggnaden riklig, , 1989 (LBr & TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714156, 1462667] ), trädgård som ogräs, 3 ex. ett över 2 m ,2002 15 ex. 2003 massvis , 2001 (IPt)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräs i trädgårdsland, meterhögt, förgrenat med stora blad, 1 ex. , 2016 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775890, 1438060] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), trädgård, 4 , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
JÄRNA

Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)

Dalarnes Flora