Chenopodium hybridum ,  lönnmålla

DALARNES FLORA 1949

Chenopodium hybridum LL. - KRÖNINGSSVÄRD 1830.

Nyare synantrop, s. (oftast tillf.?). »Mindre a. i Kålgårdar i S. och S.O.D.» (l.e.), åtm. i S. Falutrakten ihop med Ch. polyspermum (KRÖN. 43); enda belägg »Falun» [F]. B. Söderbärke (JI), Prostgården 1909(Enh.)-47 (massvis, At). Ö. Mora Sandängarna 1934!

Tillägg 1970

Ch. hybridum. - B. *Ludvika tillf. vid L. gård (1 ex. 1969 H. En). - Alltjämt i Söderbärke (1964 Bj.), likaså Ch. rubrum (v. Vik).

SBT .81 1987

C. hybrtdum, lönnmålla. Leksand Aijer, jordhög vid bondgård, 4 ex 1984 (LK).

Tillbaka