Chaenorrhinum minus    Småsporre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bengtsbo (12G 5i , [66799, 15427] ), grushög efter skogsväg, riklig , 1994 (PDm)
FOLKÄRNA

Lokstallarna, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667068, 1523157] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667469, 151398] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [666966, 152168] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Hedemora stad,eft.jvg v stn o.spannmålslager (12G 6b , [66841, 15095] ), banvall, fl. , 1987 (TLj)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), vägkanter, enstaka , 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [669600, 150085] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [669405, 147315] ), vägdike, 2011 (JOs)
Idkerberget ,f.d.bangården,runt majbrasan (12F 9d , [66955, 14680] ), 1989 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxt trädgårdsgång, rikligt , 1988 (IAn)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Bomsarvet f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), f.d.banvall på sand, enst. , 1987 (TLj)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [671033, 148186] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
TORSÅNG

Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14914] ), grusplan på tipp, 100-tals , 1999 (SBm)
Ornäs v.missionskyrkan (13F 2h , [67104, 14854] ), grusplan, t.rikl. , 1988 (TLj)
VIKA

Hosjö vid Elis Janssons butik (13F 3j , [671918, 149572] ), grusplan, spridd , 2017 (LBr)
Hosjö vid Hemköp (13F 3j , [671918, 149604] ), husgrundskant, spridd , 2015 (LBr)
ASPEBODA

Skolan (13F 3g , [671575, 148301] ), på grusplan, enst. , 2002 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Korsnäs stn (13F 3j , [67187, 14951] ), banvall, 1987 (JEd)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ), schaktjordhög, enstaka , 1991 (JEd)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), 2013 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Centrala Falun, flera ställen (13F 4i , [6721, 1490] ), ruderatmark,trottoarkant, m.a. , 1986 (JEd)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.), (13F 4i , [6721223, 1490052] ), artificiell miljö gatkant i stadsmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad)
Falun , Lasarettet (13F 4i , [6721303, 1491101] ), rabbat, spridd , 2009 (IPt)
Centrum för klinisk forskning (artp.), (13F 4i , [6721358, 1490996] ), trädgård grusgångar och grusplan, noterad , 2017 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [672943, 148252] ), grusplan, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [672984, 148258] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672733, 148609] ), slaggvarp, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672744, 148580] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [673628, 150690] ), ruderat, 2008 (JWk)
Vintjärn (13G 9c , [674623, 151325] ), vägkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
LUDVIKA

Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), gruvområde, 2004 (GWm)
Ludvika stn (DF-49), (12F 4d , ), bangård, 1987 (JEd)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna 700 m N Gröna planen (12F 9a , [669953, 145191] ), plan vid skogsbilväg, spridd , 2015 (LBr)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna , från gamla banvaktstugan 08 12 -> 12 16 (13F 2b , [67109, 14564] ), ~refl~ ,del av järnvägsbank ,(ganska likvärdig flora genom hela rutan ), ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [671283, 146451] ), järnvägsbank, t.rikligt , 2004 (IPt)
Bodarna (DF 60), (13F 2c , [67129, 14623] ), järnväg, förr ymnigt,efter byte av slipers och ny ballast numera sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (DF 60), (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag, sparsamt , 2003 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719615, 1459218] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Djurås anhalt (13F 3c , [671604, 146336] ), järnvägsområde, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Djurås Skinnerstavägen 13-15 (13F 3c , [671608, 146246] ), vägren, ca 50 ex , 1996 (JMa)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [671649, 146295] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [672043, 146028] ), spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [672396, 146016] ), grustägt, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vägkant, 2015 (JJa)
Kvarntäkt Bjursås (13F 7g , [673683, 148153] ), trädgårdsland, 2016 (JJa)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [673802, 148130] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [673898, 148119] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [674221, 147748] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
LEKSAND

Tällberg stn. (13F 8b , [6744, 1457] ), spåromr., 1987 (JEd)
RÄTTVIK

Västgärde f.d jvgstn (13F 9c , [67460, 14621] ), banvall, enstaka , 1986 (TLj)
Västgärde (13F 9c , [67462, 14620] ), sandig mark nära banvallen, c:a 30 ex. , 1988 (MKp)
Altsarbyn - Tina (13F 9c , [67495, 14618] ), vägkant/grässlänt, enstaka , 1986 (TLj)
Rättvik, Vasagatan/Torggatan (14F 0c , [675217, 146293] ), springa mellan husgrund och asfalt, enstaka , 2016 (GHa)
Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Jvgstn (14F 0c , [67526, 14620] ), sandig ruderatmark, c:a 5 ex , 1987 (MKp)
Rättvik jvgstn (14F 0c , [67526, 14622] ), bangård, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, enstaka , 2016 (GHa)
BODA

Ensro (14F 2d , [67601, 14682] ), köryta i botten av grustag, tiotals , 2009 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [676373, 146799] ), vid kanten av betongfundament, enstaka , 2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ), ~refl~ ,jordhög, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
ORE

Furudals jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ), spårområde, t.riklig , 1986 (TLj)
Furudal, Bruksvägen/Prästtjärnsvägen (14F 6c , [678400, 146407] ), springa mellan husgrund och asfalt, något tiotal , 2016 (GHa)
Flugunäs (14F 6c , [678445, 146053] ), järnvägsbank, rikligt , 2009 (GHa)
ORSA

Orsa stn. (DF 70), (14E 5h , [6778, 1437] ), spåromr., rikl! , 1986 (JEd)
Brantuddens dagis (artp.), (14E 5h , [6778370, 1435576] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Ca 1 km NV Kallholen ,trol tillf! (14E 6h , [67844, 14396] ), rel.nyanlagd skogsväg i kanten-har nor hållit sig kvar åtm, några år, rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora tillf. ink! (14E 6i , [67845, 14443] ), nyschaktat jordupplag, enst! , 1986 (JEd)
MORA

Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation (14E 3g , [676648, 143254] ), spårområdet, massor , 2006 (MNo)
Färnäs , Syd i byn, mot NO (14E 3h , [676573, 143772] ), jordhögar ,utkast, 2011 (SJo)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västerdalarna

FLODA

Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [670437, 144080] ), spårområde, 2013 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
JÄRNA

Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2010 (HLe)
Vansbro station , bangården (13E 2c , [67115, 14134] ), bangård, 1988 (HLe & UGn)
Vansbro station (13E 2c , [671155, 141335] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Rågsveden (13E 1a , [67081, 14042] ), jvg-bank, 1997 (IJo)
MALUNG

Såglömman (13D 2h , [67127, 13886] ), vändplan, ~ 25 ex , 2002 (MNo)
Malungs folkhögskola (13D 5h , [67297, 13869] ), järnvägsbank, 1 ex , 1996 (MNo)
Malungs IP (13D 6h , [67311, 13866] ), löparbanor, 2015 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [67314, 13855] ), spårområdet, > 100 ex , 1999 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ), lastkaj, 3 ex , 1996 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [673145, 138552] ), spårområdet, c:a 25 ex , 2006 (MNo)

Dalarnes Flora