Chaenorrhinum minus ,  småsporre

DALARNES FLORA 1949

Chaenorrhinum minus (L.) Lge (Linaria minor). - INDEBETOU 1879 (id. 1873).

Ny synantrop, spr. längs järnv. upp till Siljan, dock s. västerut. S. upp till Duvnäs o. Falun i alla snr (även Aspeboda), bl.a. vid varenda stn (o. de flesta hpl.)1, ute på jvlinjerna spars. (banan till Långshyttan dock a. hela vägen: At); äldsta fynd Morshyttan o. Byvalla 1918 (At), Källviken n. Falun 1917 (Einar Pettersson); ovan Falun ännu s.: Svärdsjö Vintjärn stn (1947 Wr). Utom järnv. funnen i Avesta ett par st. (Lr, Sdn), Hedemora apoteksträdgården 1873 (Ind.) m.fl. år (IND.), St. Kopparberg n. Källslätten på torvhög (1903 Svb.), säkert tillf. B. Söderbärke-Norrbärke-Ludvika på alla bangårdar (utom Blötberget?), äldst Smedjehacken (1920: CM), Västerbyhytta (1922 At), Sörvik (1925 Fil); Grangärde Grängesberg (B.J:s gaa stn, 1946 At); Rämshytte bruk (järnv., 1943 Ad). Ö. Gagnef G. stn, Djurås stn; Ål Insjöns [nya] stn; Bjursås Sågmyra (järnv.); Leksand o. Rättvik: varenda stn (utom Slättberg?) ; Mora M. stn (allt 1946 At) ; förut blott »Rättvik banvallen» (Bg); Vänjan Brintbodarne stn (1947 At). V. spars.: Nås N. stn; Järna Dala-Järna stn, Tretjärn stn, Vansbro stn; Äppelbo Sågen stn; Malung M. stn (allt 1947 At). - 1 Längs industribanorna (utan allmän trafik) föga känd: Näs bruk (på slagg) o. Vikmanshytte bruk (Dn), Dala-Finnhyttan stn (Lr), Bispberg stn (At).

Tillägg 1960

Chaenorrhinum minus. - - - till Siljan, sällan högre. - Nya fynd på jvmark (mest bang:r): B. åtm. Nyhar (At). Ö. Björbobanan »v. varje anhalt o. stn» (Pt), linjen Rättvik-Mora d:o (utom Fu?), Insjöns hamn, Vimosågen etc. (At), *Älvdalen fl. (FÄRJE), *Hamra Lillhamra o. Tandsjöborg (spars. 1956 At). V. *Dala-Floda o. Björbo, Hulån, Vallerås [1957 Er.], *Fiskarheden [d:o] o. Horrmund samt *F. Särna stn (allt 1959 At). - Utom jv:n funnen i Söderbärke Billsjö v. herrg:n (1953 Bj. m.fl.).

Tillägg 1970

Chaenorrhinum minus. - Som jvväxt på ännu några bang:r ss. Grangärde, Salån, Grycksbo, Sågmyra, Slättberg, Vika (At), Orsa (At, Bj.), Sälen (FÄRJE). - På annan mark: S. Säter-dalen v. åkanten (1948 Dn); Falun Främby på P-plats (1963 At); B. Söderbärke n. 'Trollhålet' o. Tolvsboberg (på nya skogsvägar m. hyttslagg: 1964-65 Bj. & Nsv., resp. 1963 Bj.); Norrbärke Fiskarbo (vägkant: 1960 Bj.).

SBT .81 1987

Chaenorhinum minus, småsporre. Falun: Arten var tidigare ± bunden till järnvägen och finns alltjämt rikligt på stationsområdet. På senare år har den börjat dyka upp på lokaler utan samband med järnvägen. På många av dessa är den dock tillfällig. Exempel: Stora torget 1976; lasarettsområdet i kanten av rabatt 1982-84; Manhemsv 7, vid gångvägen längs begravningsplatsens N sida 1979; trappan invid länssparbanken 1982, senare bortrensad; Britsarvevägen, mellan Seminarieg och Jesper Svedbergsv 1976; Lugnet vid ishallen 1982; Främby, ödetomt 1982 (allt !).

Tillbaka