Cerastium glomeratum    Knipparv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Skogshögskolan NO Herrgårdsdammen (12G 7e , [66851, 15222] ), grusvägkant, sparsamt , 1990 (JEd)
SÄTER

Säter,kyrkogården (12F 8j , [66924, 14971] ), utkasthög på jord, ~10 ex. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägkant, spridd , 2008 (IPt)
Spännvallen (artp.), (13F 2e , [6711677, 1470907] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), frilandsodling perenner, enst. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Falun,100 m N om Östra skolan (13F 4i , [67218, 14902] ), uppgrävd jord invid banvallen, 1 stort ex , 1986 (TLj)
Falun, högskolans "studierabatter" (13F 4i , [67222, 14902] ), vanskötta rabatter på bar jord, ~20 ex. , 1987 (TLj)
ENVIKEN

Klockarnäs (13F 8j , [6743120, 1499860] ), trädgård, 2002 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Dalgruvan (12F 3c , [6668410, 1462820] ), som ogräs i trädgårdsland och jordhögar, riklig (1995-) , 2007 (TLj)
Österdalarna

ÅL

Byngsbodarna (13F 5f , [67274, 14761] ), vägplan vid gård, 1989 (JEd)
LEKSAND

Tibble,eft Rommavägen n.högsta punkten (13F 6b , [67342, 14580] ), vägdike på dybank int. tomtmark, ~10 ex. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Utby 300 m V f.d. jvgstn (13F 9c , [67474, 14611] ), matjordshögar i gammal ängsmark, enstaka , 1986 (TLj)
Gärdebyn (14F 0c , [67510, 14627] ), dike/bäckrännil på dy, 1 ex , 1986 (TLj)
Gärdsjön, vid Årängsåns delta (14F 1d , [67588, 14686] ), delvis albevuxna levéer, enstaka , 1986 (TLj)
Ingels (14F 1d , [67589, 14690] ), tidvis översvämmat sandfält på tomtmark, enstaka , 1986 (TLj)
ORSA

Kallholen mot älven (14E 6i , [67844, 14408] ), i trädesåker/nybruten vall ,på fuktig muujord, t.rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora 400 m NO skolan i trädgård (14E 7i , [67856, 14447] ), i äldre gräsmatta, grönsaks- resp. jordgubbsland, rikl. , 1988 (JEd)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tyfors (12E 4c , [66713, 14116] ), vägkant, foto , 2008 (IPt)

Dalarnes Flora