Cerastium glomeratum ,  knipparv

DALARNES FLORA 1949

Cerastium glomeratum Thuill. (»C. viscosum»). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (se nedan), ZETTERSTEDT 1842.

Äldre synantrop, t.s. upp till Siljan o. siluromr. S. Folkärna Krylbo (1883 Ind.), Isaksbo (1886 C. A. Tärnlund); Hedemora staden (1932-37 Be), Backa (IND.); Husby Myckelbyn 1920!, Rörshyttan 1840 (ZETT. [L]); St. Skedvi Orrsta 1917!; Säter Nisshyttan (1880 Hbm), Kungsgården (1892 Dan.); Svärdsjö Svartnäs (1947 Wr). B. Malingsbo Polacktorp, Bisen, Källhagstorpet (Slv.), Nyfors (1920 At); Söderbärke Billsjö o. Skarven 1920, Kyrkbyn o. Västerby 1947 (At); Ludvika kyrkogården (1946 At), staden (fl.), Frugården o. Sörvik (allt 1948 Bj.); Grangärde Grängesberg (1946 At); Rävåla (Brn [R]) ; Rämshytte bruk 1943, Laxsjön 1941 (Ad). Ö. Gagnef Östtjärna 1917!; Ål Öv. Heden!, Tunsta!, Sätra!; Bjursås Prästgården (1892 Jn) v. kyrkan!, Stortäkt (Jn); Siljansnäs Backbyn 1911!; Leksand Tibble 1918!-22 (Ecs.); Rättvik (MURS.) ='Vatturiset' (1893 Kk); Dådran (1918 At); Boda Kärvsåsen (1912 Vd); Ore Furudal v. turisthotellet (1948 Bj.); Orsa O. by i apoteksträdgården (1907 Astrid Björkman), Trunna (1916-17 Ag), Kallholn (i vete, 1948 Bj.), Skattungbyn (1915 Wbm); Mora Utmeland (1911-12 Vd), »Mora» (1905 A. N. Sanden). V. Floda Lövsjön, Björbo stn [ännu 1947] o. Syrholn (1920 At).

Av utbredn.- o. ståndortsuppg. att döma säkert rätt uppfattad av KRÖN. 31, men belägg saknas, o. inga lok. nämnas (ej heller hos KRÖN. 43).

Tillägg 1960

C. glomeratum. - S. *Silvberg Kutbo (1955 Bj.); *Sundborn Karlsbyn (1949 Anders Tjeder enl. Klb.). B. Malingsbo Prästg:n (1959 Bj.); *Norrbärke Sundet (G. Jn o. a.), Hällsjö, Hagge, Finnbacken; Ludvika Skäret, Gonäs etc.; Grangärde Laxsjön ånyo 1952 (allt Bj.). Ö. Rättvik R. stn (blomland, 1959 At); Orsa Nya kyrkog:n (1950 Bj.). V. *Säfsnäs Ulriksberg 1952, Fredriksberg 1953-58 (Bj.).

Tillägg 1970

C. glomeratum. - S. *Avesta stn (lastkaj: 1962 At); *St. Kopparberg Grycksbo stn o. Falun Promenaden (1963 At) etc. (Mor.). B. Malingsbo Bastbergets ödegård, Söderbärke Vik o. Norrbärke Ibbarbo (Bj.). V. *Järna Snöå bruk (1966 Bj.)

SBT .81 1987

C. glomeratum, knipparv. Mora Noret, i trädgård, flera år på 1950- och 60-talen (AG).

Tillbaka