Cerastium arvense    Fältarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vägkanter o annan torr mark, spridd, 9 lokaler , 1987 (PDm)
HUSBY

400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ), vägslänt, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Oles änge (13F 0i , [6703607, 1494901] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Ramsbo , c:a 800 m NO Silvbergs kyrka (12F 8g , [6694200, 1483800] ), torrbacke, >100 ex , 2007 (THe)
STORA TUNA

Trollsjön (artp.), (12F 9g , [6699211, 1484991] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Långsjön (artp.), (12F 9g , [6699685, 1483750] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Sörbo (12F 9h , [6697370, 1486370] ), skogsdunge i åker, 2011 (DABS)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
VIKA

Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ), ~refl~ ,landsvägskanter, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Hemmingsbo, vägkanterna c 50 m V gården (artp.), (13F 4g , [6722442, 1484212] ), frisk gräsmark i vägkanten, söder om vägen, noterad , 2017 (Per Johansson)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ), grusplan, 2017 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf WidÚn)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ), 1988 (JEd)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.), (13G 5c , [6726561, 1511416] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ), ängsmark,vägkant, rikligt , 2009 (IPt)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.), (13G 6e , [6730956, 1521057] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden (13G 6e , [6732760, 1524000] ), vägslänt, fåtalig , 2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Borgärdet,samhället (13G 7b , [6735, 1505] ), vallar,betesmark,väg o. åkerkanter, fl. allmän , 1987 (TLj)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736260, 1506890] ), ängsmark, 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn RynÚus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.), (13G 8c , [6740020, 1513410] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642869, 1477268] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642995, 1477325] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6643047, 1477236] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643725, 1477006] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, spridd , 1986 (TLn)
Kurrbyn, 7 km N Kloten (11F 9e , [66488, 14710] ), dikeskanter, spridd , 1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
S.Skräddartorp, 6 km S Björsjö (12F 0e , [66520, 14733] ), hackslog, t.rikl. , 1986 (TLn)
NORRBÄRKE

Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), banvall nedlagd järnväg, några ex , 1988 (HWk)
GRANGÄRDE

Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ), ~refl~ ,ängsmark, strand, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ), vägkant, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Säl (13F 1b , [67094, 14584] ), gräsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Säl N (artp.), (13F 1b , [6709528, 1458416] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713280, 1450130] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713350, 1450420] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714150, 1452150] ), fäbodvall, fåtalig , 2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466286] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727219, 1468254] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Proselins (13F 7g , [67367, 14808] ), ~refl~ ,vägkan, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ), grusmark, upplagsplats, 2014 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ), vägkant, 2009 (JJa)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, t.rikligt , 2010 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ), vägkant, 2007 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ), vägslänter, rikligt , 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ), fäbodvall, rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Rv70/infarten till Leksand (13F 7b , [6735810, 1456440] ), dike, enstaka , 2009 (GHa)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, mindre allmän, 4 lokaler , 1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Rättvik vid tennisbanan (artp.), (14F 0c , [6752900, 1462290] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753080, 1461740] ), snårigt buskage, enstaka , 2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67534, 14642] ), kanten av gräsmatta, enstaka , 2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), gårdsplats, flertal , 2016 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ), vägren, enstaka , 2016 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), beteshagar,dikesrenar,gamla vallar. etc, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757439, 1469257] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ), dike, enstaka , 2016 (GHa)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763050, 1490140] ), vägkant, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ), fäbodvall, enstaka , 2011 (GHa)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ), grässvål, enstaka , 2008 (GHa)
BODA

300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ), periodvis vattenfylld åsgrop, spridd , 2008 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67630, 14674] ), gräsmattskanter etc. i bybegyggelse, tiotals , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ), tipp för höbalar mm, tiotals , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), äng, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Lenåsen, Sviarvägen (14F 3e , [67656, 14701] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Sydspetsen av S Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ), sommarstugetomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
200-300 m NO Jälltjärn ,mellan stigen till Jälltjärnsänget och infarten till "Fiskecampen" (14F 4d , [67732, 14652] ), ~refl~ ,parti av skogsbilväg, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [67737, 14706] ), ~refl~ ,ängsliknande gles tallskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ), ~refl~ ,grässvål vid stuga, fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,grässvål i fäbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), ~refl~ ,f.d. fäbodvall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Djupgrav (14F 5c , [67783, 14642] ), tipp, flertal , 2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ), vid ödehus, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbyn, längs Strandbergsgatan (14F 5d , [67772, 14659] ), stenröse, enstaka , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Östanviken (14F 6d , [67827, 14696] ), båtplats, enstaka , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodsvall, fortfarande i hävd, enstaka , 2007 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ), gårdsplats, enstaka , 2017 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ), jordövertäckt f.d. tipp, enstaka , 2010 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ), gammal grund, enstaka , 2010 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ), övergiven odling, enstaka , 2010 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), rastplats, enstaka , 2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ), övergiven bosättning, flertal , 2016 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), banvall, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ), stugtomt, enstaka , 2015 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Granån (14F 7a , [67855, 14532] ), gammal väg, flertal , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, rikligt , 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, spridd på stora delar av ön , 2009 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, rikligt , 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors försökspark ,50 m V banvaktarstugan (14E 0e , [6752520, 1422790] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Vilan S om (artp.), (14D 5h , [6775421, 1385798] ), skogsbryn, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Spjärrmyr SO om (artp.), (14D 5h , [6776485, 1385033] ), f.d. grustag, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv invid dammbygget (14E 7b , [6785, 1407] ), torr gräsmark, t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Algots (12E 1h , [66589, 14367] ), ödeåker, . , 1998 (GEn)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ), äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad, 2000 (DABS)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697019, 1441573] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ), fäbodvall, spridd , 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ), linda, sandig körväg, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), gräsplan, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), vägkanter, 2009 (DABS)
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Lerbäckens utlopp (13E 1c , [6708400, 1413470] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Ö Hällsjöberget (13E 3b , [6717415, 1406454] ), ~refl~ ,vägkant, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ), ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
MALUNG

Gökberg (12D 6i , [66838, 13931] ), här o var i f.d.vallar ,nu skogsplanterade, 1997 (OSt)
Mabergs (13D 1g , [6706290, 1384020] ), oslagen linda, rikligt , 2007 (MNo)
Granberget (13D 2e , [67115, 13701] ), slåttrad mager ängsmark, 2016 (MNo)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ), ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), vägkanter, 1998 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), vägkanter, 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens m.allm. 2007 (UGu)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
IDRE

Strömmen (16D 5a , [6879, 1352] ), i äldre vall, 1 fläck! , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora