Cerastium arvense ,  fältarv

DALARNES FLORA 1949

Cerastium arvense L. INDEBETOU 1879 (E. Wenström 1860-t.(?)).

Ny synantrop, redan spr. i de flesta kulturtr., norrut mera s. (delvis tillf.?). Känd fr. alla snr utom Torsång o. Hamra. S. en o. annan lok. i varje s:n, ğmångağ i By (SAM. 21), flera i Hedemora, Säter, St. Skedvi, St. Tuna, St. Kopparberg (även Falun), Svärdsjö (särsk. kring Svartnäs) o. Enviken; jfr nedan. B. Malingsbo M. bruk (SIV.) v. Grindtorp (At) ; Söderbärke Björsbo (At); övriga snr spr. (minst 25 lok.) upp till Norhyttan (Lr), Nyhammar o. Hästberg! Ö. spr. (-ta.) - främst omkr. Siljan - upp till Dalfors!, Furudal!, Skattungbyn (Wbm); Våmhus dock s.(?): Ö. Storbyn!, Indor (Ldm.) ; Vänjan åtm. Brintbodarne (C. Th. Mörner) ; Älvdalen Evetsberg!, Porfyrverket!, Ö.-Myckeläng!, Kyrkbyn, Rot (Vd), Åsen 1913!-38 (ymn., Vd). V. Säfsnäs Tyfors (At); Floda Lövsjön, Handbacken (At); Nås Lindesnäs!; Nederborg (Kisti Josephs), ğa.ğ (Lz); Järna Dala-Järna (At), Hulån!, Vansbro!, Saltvik, Eldforsen (At); Äppelbo Sågen stn, Lappheden (At) ; Malung kyrkbygden fl. (Håk., Bmn) ; Hånäset (At) ; Lima Valla (On) !; Transtrand Fiskarheden!, Källan!, S. Brända (Hdn); Våtkölssätern (1913 Vd). F. Särna Öjvallberget (Iris Stenberg); Idre Mell. Fulusjön v. en koja (1920 Bgs.).

Till största del. inkommen fr.o.m. 1890-t.; i regel stationär, åtm. i siluromr. även spridande sig. Äldsta fynd: Finnbo bruk (1860-t.(?) E. Wenström enl. Asm), Säter 1870 (v. Kungsgården o. Burhagen: An), Hedemora 1874 (Ind.), Solvarbo 1883 (Bom. (:) BIRG.), Rommehed 1881 (A. Garfve), kring Falun o. Morastrand sedan 1880-t. (flera uppg.). - Diverse lok. hos Jox., WISTR., BIRG. o.a.

Tillägg 1960

C. arvense. - B. Malingsbo St. Bäcken (At); Söderbärke Larsbo (Hsn); Grangärde även Kullen (Gs, Bj.). Ö. Orsa Gråtbäck (1959 At); *Hamra Älvho (1950 Bj., 1956 At). V. Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås Lindesnäs nu ymn. (Gs), Närsen (G. & H. En); Äppelbo Toktjärn (v. jv:n) o. Transtrand Horrmund stn (At).

Tillägg 1970

C. arvense. - B. Söderbärke Kybacken (Nsv.). Ö. upp till - - - Ore Ärteråsen o. Orsa Hornberga (Bj.) samt Noppikoski (Sj.); Hamra nu fl. (At, Sj.). V. Järna Kvarnåker o. Lima Limedsforsen (At); Transtrand 4 nya lok. (Bj., Mor.).

SBT .81 1987

Cerastium arvense, fältarv. Åsledens fäb längs nya vägen mot Lycka; Lycka; Heden (allt LK).

 

Tillbaka