Centaurea cyanus    Blåklint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

S. Åkullen ( , ), havreåker, 5 ex , 1998 (ALe)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15446] ), 100-tals i fält med rybs, 1987 (PDm) *, rikligt i havreåker , 1989 (LBr & TLj)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15446] ), fält med rybs, 100-tals , 1987 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15428] ), rikligt i kornåker , 1987 (PDm)
Backa vid Österviken (12G 5i , [66786, 15423] ), rikligt i kornåker , 1989 (LBr & TLj)
Gåsbo (12G 5i , [66796, 15407] ), i havre-ärtåker, rikligt , 1987 (PDm)
Vilvallen (12G 6g , [66813, 15334] ), åkerkant, 1 ex , 1997 (PDm)
Hede (12G 6g , [66818, 15342] ), havreåker, 1 ex , 1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66818, 15342] ), 1 ex i havreåker , 1986 (PDm)
Åshaga (12G 6g , [66818, 15343] ), åker i träda, 1 ex , 1997 (PDm)
FOLKÄRNA

Jäder vid Kungsgården (12G 3f , [66697, 15275] ), enstaka i havreåker , 1989 (LBr & TLj)
GARPENBERG

Fänsjö (12G 6e , [66806, 15213] ), kornåker, 2 ex , 1995 (TLj)
Olshyttan (12G 7d , [66893, 15168] ), kornåkerrenar krng byn, flerst. , 1998 (SJa)
HEDEMORA

Knåsen, Ö om Vikmanshyttan (12G 7a , [66861, 15029] ), rybs-fält, 4 ex , 1986 (HPe)
Koråsen O om Vikmanshyttan (12G 7a , [66861, 15029] ), 4 ex i rybsfält , 1986 (HPe)
Vid Trollbosjöns strandkant,nedanför en kohage (12G 7d , [66878, 15160] ), åkerkant, 4 ex. , 1989 (BBr)
Trollbo (12G 7d , [66878, 15171] ), 4 ex i åker , 1989 (BBr)
Vibberbo (12G 7d , [66885, 15164] ), åkerkanter o vägrenar, 5 ex , 1998 (SJa)
HUSBY

Husby v.nya Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ), ruderataktig plantering vid affären, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Smedby Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ), affärens nysådda gräsmatta, 1 ex. , 1988 (SJa)
SÄTER

NO om Nordåker (12F 8j , [66938, 14965] ), åkerträda, rikligt , 1991 (BDr)
GUSTAFS

Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
Hesse O om (artp.), (13F 0g , [6702424, 1482078] ), 1000 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
300 m SV om kyrkan (13F 0g , [67035, 14815] ), i åker, riklig , 1993 (G. Mårtensson)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Tjärna ängar (artp.), (13F 1f , [6708386, 1477749] ), 1000 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ), sandig mark i vägkanter insådd, 2019 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Nya rondellen Korsgården (13F 1g , [6705244, 1481708] ), vägdike, 2019 (SNy)
Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705297, 1481834] ), industrimark med mindre tippmassor, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.), (13F 1g , [6705339, 1481562] ), vägkant, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Nyckelbyslätten (artp.), (13F 1g , [6706880, 1482030] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Yngve Johansson)
STORA KOPPARBERG

Falun (artp.), (13F 4h , [6723420, 1489490] ), i kanten av nyschaktad gångväg, 3 plantor , 1990 (MBm)
Mellan nya brandstn och Varpan (13F 4h , [67235, 14895] ), i kanten av nyschaktad gångväg, 3 ex. , 1990 (Magnus Bergström)
Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), ruderatmark längs gamla vägsträckningen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), utfyllnad, 10 , 2016 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732906, 1498986] ), vägkant gränsande mot åkermark o potatisland, 2017 (JJa & SJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerby nära Rv 65 (12F 2h , [6661, 1485] ), vägkant, 4 ex. , 1983 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ), åker, 1981 (RNo)
Vägen mellan Nor och Söräng (12F 2h , [6661, 1487] ), vägkant, 1981 (RNo)
GRANGÄRDE

Sunnansjö ,Nedre Lågnäsvägen 16 (12F 5a , [66771, 14539] ), i sädesfält, 5 ex , 1992 (OSt)
Lågnäset nedom N. Lågnäsvägen 16 (12F 5a , [66772, 14536] ), i sädesfält, ca 5 ex , 1992 (OSt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713150, 1462290] ), nedlagt grustag , slänt i återfyllnadsjord, 10-tal ex , 2007 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Överbacka (13F 3c , [6717040, 1461800] ), åkerkant, 1996 (JMa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
300 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), dike som slås en gång om året, jungfrulin och darrgräs, 20 ex , 1996 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

600 m O Almo skola (13E 7j , [6737, 1448] ), i kornåker, sedan gammalt t. riklig, ännu , 1991 (ASj)
Almo (13E 7j , [6739082, 1448461] ), åkerkant, 2020 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
BODA

Ovanmyra (14F 2d , [67641, 14685] ), gammalt potatisland, 1 ex. , 1985 (TLj)
ORSA

Hansjö mot Ö (14E 6h , [67815, 14368] ), rågåker -nybruten vall (har funnits där tidigare 60-70 talet), 8-10 plantor , 1987 (EGu)
Hansjöåkrarna (artp.), (14E 6h , [6781508, 1436232] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Hansjö, strax SO avtagsvägen mot Hornberga mellan vägen och älven (14E 6h , [67816, 14366] ), i rågåker, 20 - 30 ex , 1989 (EGu & JHn)
Västerdalarna

MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [6732970, 1384550] ), jordgubbsodling, 6 ex , 1999 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67332, 13843] ), jordgubbsodling, 1 ex , 1997 (MNo)
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ), avloppsanläggning, 2014 (MNo)
Öje kapell (artp.), (13D 9i , [6745267, 1394091] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)

Dalarnes Flora