Centaurea cyanus ,  blåklint

DALARNES FLORA 1949

Centaurea cyanus L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

Gammal synantrop, känd fr. alla snr, i kulturtr. mestadels ta.(-a.), så ännu runt Siljan-Orsasjön o. kring Västerdalälven t.o.m. Lima. Nordligare tillf.: Hamra Tackåsen (1919 Ad); Älvdalen Ö.-Myckeläng!, Åsen!; Transtrand fl. till Sörsjön!; Särna Särnstugan!, Särnabyn (Gunvor Jonsson); Idre Idrebyn (även Västanå) !, Lillfjäten (i blandsäd) ! - Nu ej så a. som förr (då mest i råg, nu kanske mest i vete).

Tillägg 1960

C. cyanus. - Som åkerogräs i starkt avtagande, men ofta odlad o. förv. (se sid. 7).

SBT .81 1987

C. cyanus, blåklint. Nästan utdöd i Mora, senast sedd vid Färnäs f d avstjälpningsplats (AG).

Tillbaka