Carex remota    Skärmstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Mellan Pungmakarbo och Griggers klack (12G 8a , [66924, 15009] ), i liten bäckrännil i granskog, ca 10 tuvor , 1991 (SJa)
700 m S om toppen av Griggers klack (12G 8a , [66924, 15010] ), bäcksänka, åtm. 5 tuvor , 1991 (JEd)
Körvägen från Pungmakarbo vid korsande bäck (12G 8a , [66925, 15009] ), lundartad miljö i bäckkant+ hygge (spridda ex), 3 tuvor + spridda ex , 1991 (SJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsberget (12F 0i , [6650575, 1493548] ), bäckkant, 2013 (GJn)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653421, 1490979] ), bäckkant, en stor tuva med 50-60 strån, samt flera mindre tuvor inom ca: 150 m , 2013 (GJn)

Dalarnes Flora