Galleri
Carex remota -- Skärmstarr
Artlokaler
Söderbärke, Tvikbo däljor, bäckkant