Cardamine parviflora    Strandbräsma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Nedom kyrkbyn = Kyrkbybäckens utlopp i Bysjön, 1806 (Krön: WRANGEL i K.V.A. Handl.1822, WAHLENB.1824, KRÖN.1843) * nedanför Björka 1916 (Hgn) * ett par ex 1917 (Sam) * flera ex 1920 (Tj) * 1928 (K.F. Hellström) * ca 1950 (P-G Dalhielm) * (12G 5h , [66757, 15367] ), i bäckutloppet, ca 5 ex 1984 (LBr) * ca 30 ex 1987 - 1989 , 1989 (PDm)
Kyrkbäckens utlopp i Bysjön. Bäckens utlopp där jättegröet upphör och ävjan vidtar. (12G 5h , [66758, 15368] ), blottad strandävja, ca 20 , 1989 (LBr)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Rällan, grusig revel mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6828287, 1402444] ), noterad , 2004 (Bo Norell)

Dalarnes Flora