Cardamine parviflora ,  strandbräsma

DALARNES FLORA 1949

Cardamine parviflora L. - `RANGEL i K.V.A. Handl. 1822 p. 282, WAHLENBERG ibid. p. 290: Kröningssvärd [1806].

S. By nedom Kyrkbyn (l.c.) =Kyrkbybäckens utlopp i Bysjön, upptäckt 1806 (KRÖN.) =nedanf. Björka (1916 Hgn) ett par ex. 1917!, flera 1920 (Tj.), även sedd 1928 (d:r K. F. Hollström). V. Säfsnäs Tyfors (1919 Bng).

Tillbaka