Carex norvegica ssp. norvegica    Fjällstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ), fuktig klippa, t. riklig , 2010 (LBr)
Västerdalarna

TRANSTRAND

N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), diabasbranter, 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [679743, 135903] ), i diabasbrant, 45 ex , 2012 (MNo)
Norra Holmen diabasbrant (artp.), (14D 9b , [6797467, 1359011] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lillådalen-Sågbäcken (artp.), (15C 8e , [6842575, 1324060] ), 1997 (Bengt Oldhammer)
IDRE

Storgjotkölen SO-ut (artp.), (16C 2c , [6861000, 1312000] ), kalkpåv. fuktskog, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Idresjön S om Trysslingbäcken (artp.), (16C 2h , [6863050, 1338650] ), bäckstrand, noterad , 1995 (Jan Edelsjö)
1 km ONO Fisksillret (16C 4e , [687232, 132494] ), rikt bäckstråk, en tuva , 2008 (LBr)
Fjätbodarna, domänreservat 2 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6882650, 1351650] ), noterad , 1994 (Jan Edelsjö)

Dalarnes Flora