Carex norvegica ssp.norvegica ,  fjällstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex Halleri Gunn. (C. norvegica Retz., C. alpina, C. Vahlii). - THEDENIUS 1839: id. 1836.

t.s. uppe i norr, både i fjäll- o. skogslandet. Ö. Älvdalen Gåsvarv (dike) o. Karlsarvet! (SAM. 10), Långö! (WISTR.); turistvägen ovan Trängslet (VEST.); Hamra Acksjöberget (M. Östman: SAM. 10). V. Transtrand N. Brända (Ht), Horrmundvalla (Hdn). F. Särna in. Snurrevallen o. Stickmyrbäcken (Re: WISTR.), Fjätros (Sne), Älgaråsvallen!, Heden (Olss.); Stormora!, Mörkret (Vng), Fulufjället (Lsm: KRÖN.); Idre Härjehogna! (SAM. 17) ; n. Byggningen!, Häggesundet!, Idreberget':, Idrebyn!, 1. capell (THED.) =Sågbäcken (id.: KRÖN.), Hösthån!, »Fjäten» (THED.), Lillfjäten! (SAM. 10); Gröveldalen (Arh), Salfjället (Olss.), ni. Ängessillret o. Töfsinghån (Bgs., Fd), Töfsingdalen 3 st. (FLD, ARK).

Häri inbegripes C. angarae Steud.; flertalet uppg. torde gälla denna (enl. kartprickar hos A. KALELA i Ann. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, Helsinki 1944).

Tillbaka