Carex montana    Lundstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (DFl-49), (12G 4h , [66713, 15395] ), vägkant, 5 ex , 1985 (PDm)
Näckenbäck (DFl-49), (12G 4i , [66719, 15400] ), skogsbacke, 10-tal ex , 1985 (PDm)
Hede, på Årängsåns norra sida, 150 m nedströms utloppet ur Hedesjön (12G 5h , [667927, 153596] ), grässlänt mot ån, flera tuvor , 2007 (Bo Norell)
Fornby (12G 6g , [66824, 15346] ), beteshage, tämligen stort bestånd , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora